หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ 3)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 3 ก.ย. 2558 12.00-16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 3 ก.ย. 2558 12.30-16.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 09.00-16.30
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 09.30-16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 10.00-16.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 3 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 3 ก.ย. 2558 13.30-16.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 10.30-16.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) อาคารปิติชน 4 ก.ย. 2558 11.00-16.30
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]