หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ 3)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางพระ 3 ก.ย. 2558 08.30-10.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางพระ 3 ก.ย. 2558 10.00 - 16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางพระ 4 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางพระ 4 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางพระ 4 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]