หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.นศ 3)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น. รายงานตัว 11.00 - 11.30 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 125 3 ก.ย. 2558 09.00-11.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 115 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 125 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 09.00-14.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 09.00-14.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 4 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.50 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.50 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น. รายงานตัว 11.00 - 11.30 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง 228 3 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น. รายงานตัว 11.00 - 11.30 น.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]