หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.นศ.3 (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3) ต.แม่แจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเสาวณีย์ ทิพย์วารี   0818923651
2 สพป.นศ.3 (เวทีกลาง) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเนตรนภา ศรีนิล   0860113307
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจริญ อินทรโชติ   0813977199
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุณนะ ถนนทิพย์   0864713292
5 โรงเรียนบ้านบางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธิราช เทพบุญศรี   0813674745
6 โรงเรียนบ้านปากเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย ประจง   0890487063
7 โรงเรียนวัดบ่อล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายรณฤทธิ์ อริยพงค์   0810857049
8 โรงเรียนเชียรใหญ่ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว   0833938626

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวยุพา จินาเจือ : 086-2727-465 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก 0896461956
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]