สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 10 5 6 21 22 13 10 7 45
2 วัดวังรีบุญเลิศ 7 1 1 9 15 3 4 0 22
3 วัดลำนาว 5 2 1 8 10 3 2 0 15
4 สังวาลย์วิท ๗ 4 5 9 18 25 9 9 5 43
5 บ้านบางตะเภา 4 5 2 11 16 4 6 4 26
6 บ้านควนประชาสรรค์ 4 4 2 10 17 2 2 0 21
7 บ้านทะเลสองห้อง 4 3 0 7 11 2 3 0 16
8 วัดควนสูง 4 2 3 9 12 2 1 0 15
9 ชุมชนวัดอัมพวัน 4 1 0 5 10 1 3 1 14
10 ชุมชนบ้านนาวา 3 5 7 15 20 3 5 4 28
11 บ้านน้ำพุ 3 3 1 7 6 4 4 2 14
12 บ้านไร่มุสลิม 3 2 0 5 6 0 1 0 7
13 ตันติวัตร 3 2 0 5 5 0 0 0 5
14 วัดธรรมเผด็จ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
15 บ้านทุ่งกรวด 2 6 3 11 10 3 4 0 17
16 บ้านนา 2 2 1 5 5 6 2 1 13
17 วัดประดิษฐาราม 2 1 1 4 7 1 0 1 8
18 บ้านไสส้าน 2 1 1 4 6 5 3 0 14
19 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 1 0 3 8 1 1 1 10
20 วัดไม้เรียง 2 1 0 3 6 1 2 0 9
21 บ้านเกาะขวัญ 2 0 3 5 8 7 4 3 19
22 ชุมชนบ้านไทรห้อง 2 0 3 5 7 2 2 1 11
23 หมู่บ้านป่าไม้ 2 0 1 3 9 7 4 0 20
24 วัดสามัคคีนุกูล 2 0 1 3 5 4 2 1 11
25 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1 2 3 6 12 6 5 4 23
26 วัดกะเปียด 1 2 2 5 9 6 7 7 22
27 วัดหน้าเขา 1 2 1 4 8 6 4 1 18
28 บ้านคลองเสาเหนือ 1 2 1 4 4 2 2 0 8
29 บ้านคอกช้าง 1 1 3 5 10 4 5 3 19
30 บ้านวังยวน 1 1 1 3 7 2 3 1 12
31 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 4 3 3 1 10
32 บ้านทอนวังปราง 1 1 1 3 3 1 2 1 6
33 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 1 1 3 2 4 4 3 10
34 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 5 6 4 6 15
35 กาญจนศึกษา 1 1 0 2 4 0 3 0 7
36 องค์การสวนยาง 2 1 1 0 2 3 2 1 1 6
37 บ้านก่องาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
38 บ้านคลองงา 1 0 2 3 5 1 0 0 6
39 บ้านห้วยกลาง 1 0 1 2 5 0 5 0 10
40 วัดเสม็ดจวน 1 0 1 2 4 2 1 0 7
41 วัดเขาโร 1 0 1 2 3 4 1 0 8
42 บ้านนิคมวังหิน 1 0 1 2 1 8 2 1 11
43 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1 0 0 1 7 3 5 4 15
44 บ้านวังยาว 1 0 0 1 5 0 0 1 5
45 บ้านจำปา 1 0 0 1 4 0 1 3 5
46 บ้านไสโคกเกาะ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
47 บ้านควนประ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
48 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านเหนือคลอง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
50 บ้านวังหิน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
51 บ้านนาตำเสา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านปากแพรก 1 0 0 1 1 0 1 1 2
55 บ้านนาพา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
56 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 วัดโคกหาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านไสใหญ่ 0 3 1 4 8 2 2 0 12
59 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 2 2 4 5 4 3 0 12
60 บ้านหนองเจ 0 2 2 4 5 2 0 1 7
61 บ้านปากน้ำ 0 2 1 3 5 5 2 4 12
62 มนต์หทัย 0 2 0 2 6 2 4 0 12
63 บ้านนาตาแย้ม 0 2 0 2 3 0 0 1 3
64 วัดท่ายาง 0 1 1 2 5 3 3 2 11
65 บ้านสระนางมโนราห์ 0 1 1 2 4 5 2 0 11
66 ชุมชนบ้านหน้าเขา 0 1 1 2 4 3 2 0 9
67 บ้านหน้าเขา 0 1 1 2 4 1 1 0 6
68 บ้านบ่อปลา 0 1 1 2 3 2 1 2 6
69 วัดวังหีบ 0 1 1 2 2 7 2 2 11
70 บ้านบนควน 0 1 1 2 2 5 4 3 11
71 วัดควนยูง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
72 บ้านโคกมะขาม 0 1 0 1 4 3 4 2 11
73 บ้านหาดทรายแก้ว 0 1 0 1 4 2 1 0 7
74 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 0 1 0 1 3 4 4 1 11
75 บ้านชายคลอง 0 1 0 1 3 1 1 2 5
76 บ้านพรุวง 0 1 0 1 3 1 0 2 4
77 วัดควนกอ 0 1 0 1 3 0 2 1 5
78 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 1 0 1 2 5 3 1 10
79 ไทยรัฐ ๓๘ 0 1 0 1 2 1 3 0 6
80 สมสรร 0 1 0 1 2 0 0 1 2
81 วัดคงคาเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 อนุบาลไกรแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 วัดขนาน 0 1 0 1 1 2 3 2 6
84 ฉวาง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
85 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 0 0 1 1 1
86 บ้านกุยเหนือ 0 0 3 3 6 3 4 0 13
87 บ้านน้ำตก 0 0 2 2 3 4 4 3 11
88 บ้านวังตลับ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
89 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 1 1 3 8 4 4 15
90 องค์การสวนยาง 3 0 0 1 1 3 2 3 3 8
91 บ้านแพรกกลาง 0 0 1 1 2 3 2 1 7
92 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
93 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
94 วิทยานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
95 บ้านคลองโอม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
96 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 1 1 1 4 4 0 9
97 วัดควนส้าน 0 0 1 1 1 2 3 2 6
98 บ้านเขาตาว 0 0 1 1 1 2 2 0 5
99 บ้านวังวัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
100 วัดวังขรี 0 0 1 1 1 0 2 2 3
101 มหาราช ๓ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
102 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 1 1 0 3 0 1 3
103 วัดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 0 2 4 0 6
104 วัดภูเขาหลัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
105 บ้านนาเส 0 0 0 0 4 8 3 2 15
106 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0 0 3 5 4 1 12
107 บ้านคลองจัง 0 0 0 0 3 4 4 0 11
108 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
109 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 3 1 1 0 5
110 เจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
111 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 0 0 0 0 2 6 1 4 9
112 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 2 5 1 0 8
113 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0 2 3 4 2 9
114 เสริมปัญญา 0 0 0 0 2 3 3 1 8
115 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
116 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
117 วัดควนชม 0 0 0 0 2 0 2 1 4
118 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
119 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 วัดสวนขัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 1 5 4 2 10
123 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 1 3 4 0 8
124 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
125 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 1 2 0 1 3
126 พรรณราชลเขต 0 0 0 0 1 1 6 1 8
127 บ้านบางรูป 0 0 0 0 1 1 3 0 5
128 บ้านพูน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
129 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 วัดเกาะสระ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
136 วัดก้างปลา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
137 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
138 บ้านนาปราน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 สหมิตรบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 วัดหาดสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านนาเกิดผล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านบางปรน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านวังธน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดสวนพิกุล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 0 4 7 2 11
151 วัดหนองดี 0 0 0 0 0 4 1 1 5
152 บ้านปลายเส 0 0 0 0 0 3 4 1 7
153 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
154 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 2 0 3 2
155 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 วัดศิลาราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 วัดกะโสม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
160 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 1 3 1 4
161 วัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 0 0 0 0 1 0 3 1
166 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 วัดยางค้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 วัดมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
173 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0 0 0 0 2 2 2
174 บ้านจันดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านปลายรา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านป่าพาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 อนุบาลปาลิกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านคลองตูก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านนาท่อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 114 105 102 321 567 358 325 170 1,250