สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 10 7 6 23 24 13 10 7 47
2 วัดวังรีบุญเลิศ 9 4 2 15 21 6 5 0 32
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 7 2 4 13 18 9 5 4 32
4 วัดลำนาว 5 3 3 11 15 3 2 0 20
5 ชุมชนบ้านนาวา 4 8 7 19 25 4 6 4 35
6 บ้านบางตะเภา 4 6 2 12 17 4 6 4 27
7 สังวาลย์วิท ๗ 4 5 9 18 25 9 9 5 43
8 บ้านควนประชาสรรค์ 4 4 2 10 17 2 2 0 21
9 บ้านทะเลสองห้อง 4 3 0 7 11 2 3 0 16
10 วัดควนสูง 4 2 3 9 12 2 1 0 15
11 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 4 1 1 6 8 0 1 0 9
12 บ้านทอนวังปราง 4 1 1 6 6 3 3 1 12
13 ชุมชนวัดอัมพวัน 4 1 0 5 10 1 3 1 14
14 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 4 1 0 5 9 6 1 4 16
15 บ้านน้ำพุ 3 3 1 7 6 4 4 2 14
16 บ้านไร่มุสลิม 3 2 0 5 6 0 1 0 7
17 ตันติวัตร 3 2 0 5 5 0 0 0 5
18 วัดธรรมเผด็จ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
19 บ้านคลองตูก 3 0 0 3 3 0 1 1 4
20 บ้านทุ่งกรวด 2 6 3 11 10 3 4 0 17
21 วัดท่ายาง 2 4 2 8 11 4 3 2 18
22 บ้านนา 2 2 1 5 5 6 2 1 13
23 วัดประดิษฐาราม 2 1 1 4 7 1 0 1 8
24 บ้านไสส้าน 2 1 1 4 6 5 3 0 14
25 บ้านบ่อปลา 2 1 1 4 6 4 1 2 11
26 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 1 0 3 8 1 1 1 10
27 วัดไม้เรียง 2 1 0 3 6 1 2 0 9
28 บ้านเกาะขวัญ 2 0 3 5 8 7 4 3 19
29 ชุมชนบ้านไทรห้อง 2 0 3 5 7 2 2 1 11
30 หมู่บ้านป่าไม้ 2 0 1 3 10 7 4 0 21
31 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 2 0 1 3 6 2 2 2 10
32 วัดสามัคคีนุกูล 2 0 1 3 5 4 2 1 11
33 บ้านคอกช้าง 1 4 5 10 14 5 5 3 24
34 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1 3 3 7 14 6 5 4 25
35 บ้านคลองเสาเหนือ 1 3 1 5 5 2 2 0 9
36 วัดกะเปียด 1 2 3 6 10 6 7 7 23
37 บ้านหนองเจ 1 2 2 5 6 2 0 1 8
38 วัดหน้าเขา 1 2 1 4 10 6 4 1 20
39 บ้านปากน้ำ 1 2 1 4 6 5 2 4 13
40 บ้านวังยวน 1 1 2 4 8 3 3 1 14
41 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 4 3 3 1 10
42 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 1 1 3 2 4 4 3 10
43 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 5 6 4 6 15
44 บ้านหาดทรายแก้ว 1 1 0 2 5 2 1 0 8
45 บ้านชายคลอง 1 1 0 2 5 1 1 2 7
46 กาญจนศึกษา 1 1 0 2 4 0 3 0 7
47 องค์การสวนยาง 2 1 1 0 2 3 2 1 1 6
48 บ้านถ้ำตลอด 1 1 0 2 3 1 1 0 5
49 บ้านก่องาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 บ้านคลองงา 1 0 2 3 5 1 0 0 6
51 บ้านห้วยกลาง 1 0 1 2 5 0 5 0 10
52 วัดเสม็ดจวน 1 0 1 2 4 3 1 0 8
53 วัดเขาโร 1 0 1 2 3 4 1 0 8
54 บ้านนาพา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านนิคมวังหิน 1 0 1 2 1 8 2 1 11
56 บ้านวังยาว 1 0 0 1 5 0 0 1 5
57 บ้านจำปา 1 0 0 1 4 0 1 3 5
58 บ้านไสโคกเกาะ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
59 บ้านควนประ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านปลายเส 1 0 0 1 1 3 4 1 8
62 บ้านเหนือคลอง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
63 บ้านนาตำเสา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
64 บ้านวังหิน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 วัดมังคลาราม 1 0 0 1 1 0 3 2 4
68 บ้านปากแพรก 1 0 0 1 1 0 1 1 2
69 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 วัดโคกหาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านไสใหญ่ 0 3 1 4 8 2 2 0 12
72 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 0 2 2 4 5 4 3 0 12
73 มนต์หทัย 0 2 0 2 6 2 4 0 12
74 บ้านนาตาแย้ม 0 2 0 2 3 0 0 1 3
75 บ้านหน้าเขา 0 1 2 3 5 1 1 0 7
76 บ้านบนควน 0 1 2 3 3 5 4 3 12
77 บ้านสระนางมโนราห์ 0 1 1 2 4 5 2 0 11
78 ชุมชนบ้านหน้าเขา 0 1 1 2 4 3 2 0 9
79 วัดเทวสิทธิ์ 0 1 1 2 3 4 4 0 11
80 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 1 1 2 3 2 1 2 6
81 วัดควนยูง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
82 วัดวังหีบ 0 1 1 2 2 7 2 2 11
83 บ้านโคกมะขาม 0 1 0 1 4 3 4 2 11
84 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 0 1 0 1 3 4 4 1 11
85 บ้านพรุวง 0 1 0 1 3 1 0 2 4
86 วัดควนกอ 0 1 0 1 3 0 2 1 5
87 บ้านนาท่อม 0 1 0 1 3 0 0 1 3
88 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 1 0 1 2 5 3 1 10
89 ไทยรัฐ ๓๘ 0 1 0 1 2 1 3 0 6
90 บ้านวังธน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
91 สมสรร 0 1 0 1 2 0 0 1 2
92 วัดคงคาเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 อนุบาลไกรแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 วัดขนาน 0 1 0 1 1 2 3 2 6
95 ฉวาง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
96 บ้านหนองปลิง 0 1 0 1 0 0 1 1 1
97 บ้านกุยเหนือ 0 0 3 3 6 3 4 0 13
98 บ้านน้ำตก 0 0 2 2 3 4 4 3 11
99 บ้านวังตลับ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
100 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 1 1 3 8 4 4 15
101 องค์การสวนยาง 3 0 0 1 1 3 2 3 3 8
102 บ้านแพรกกลาง 0 0 1 1 2 3 2 1 7
103 วิทยานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
104 บ้านคลองโอม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
105 วัดควนส้าน 0 0 1 1 1 2 3 2 6
106 บ้านเขาตาว 0 0 1 1 1 2 2 0 5
107 บ้านวังวัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 วัดวังขรี 0 0 1 1 1 0 2 2 3
109 มหาราช ๓ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
110 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 1 1 0 3 0 1 3
111 วัดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 0 2 4 0 6
112 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 0 1 1 0 2 0 3 2
113 วัดภูเขาหลัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
114 บ้านนาเส 0 0 0 0 4 8 3 2 15
115 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0 0 3 5 4 1 12
116 บ้านคลองจัง 0 0 0 0 3 4 4 0 11
117 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
118 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
119 เจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
120 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 2 5 1 0 8
121 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0 2 3 4 2 9
122 เสริมปัญญา 0 0 0 0 2 3 3 1 8
123 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
124 วัดควนชม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
125 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
126 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 วัดสวนขัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 1 5 4 2 10
130 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 1 3 4 0 8
131 เจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
132 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 1 2 0 1 3
133 พรรณราชลเขต 0 0 0 0 1 1 6 1 8
134 บ้านบางรูป 0 0 0 0 1 1 3 0 5
135 บ้านพูน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
136 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านนาพรุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดเกาะสระ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
144 วัดก้างปลา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
146 บ้านนาปราน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านบางปรน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 สหมิตรบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 วัดหาดสูง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
153 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านนาเกิดผล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดสวนพิกุล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านห้วยปริก 0 0 0 0 0 4 7 2 11
157 วัดหนองดี 0 0 0 0 0 4 1 1 5
158 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 0 3 2 1 5
159 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 2 0 3 2
160 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 วัดศิลาราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 วัดกะโสม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
165 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 1 3 1 4
166 วัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
167 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
170 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 วัดยางค้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0 0 0 0 2 2 2
176 บ้านจันดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านปลายรา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านป่าพาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 วัดมุขธาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 อนุบาลปาลิกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 150 132 119 401 662 383 332 170 1,377