สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังวาลย์วิท ๗ 25 9 9 5 43
2 วัดจันดี 22 13 10 7 45
3 ชุมชนบ้านนาวา 20 3 5 4 28
4 บ้านควนประชาสรรค์ 17 2 2 0 21
5 บ้านบางตะเภา 16 4 6 4 26
6 วัดวังรีบุญเลิศ 15 3 4 0 22
7 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 12 6 5 4 23
8 วัดควนสูง 12 2 1 0 15
9 บ้านทะเลสองห้อง 11 2 3 0 16
10 บ้านคอกช้าง 10 4 5 3 19
11 บ้านทุ่งกรวด 10 3 4 0 17
12 วัดลำนาว 10 3 2 0 15
13 ชุมชนวัดอัมพวัน 10 1 3 1 14
14 หมู่บ้านป่าไม้ 9 7 4 0 20
15 วัดกะเปียด 9 6 7 7 22
16 บ้านเกาะขวัญ 8 7 4 3 19
17 วัดหน้าเขา 8 6 4 1 18
18 บ้านไสใหญ่ 8 2 2 0 12
19 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 1 1 1 10
20 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 7 3 5 4 15
21 บ้านวังยวน 7 2 3 1 12
22 ชุมชนบ้านไทรห้อง 7 2 2 1 11
23 วัดประดิษฐาราม 7 1 0 1 8
24 บ้านไสส้าน 6 5 3 0 14
25 บ้านน้ำพุ 6 4 4 2 14
26 บ้านกุยเหนือ 6 3 4 0 13
27 มนต์หทัย 6 2 4 0 12
28 วัดไม้เรียง 6 1 2 0 9
29 บ้านไร่มุสลิม 6 0 1 0 7
30 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 6 4 6 15
31 บ้านนา 5 6 2 1 13
32 บ้านปากน้ำ 5 5 2 4 12
33 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 5 4 3 0 12
34 วัดสามัคคีนุกูล 5 4 2 1 11
35 วัดท่ายาง 5 3 3 2 11
36 บ้านหนองเจ 5 2 0 1 7
37 บ้านคลองงา 5 1 0 0 6
38 บ้านห้วยกลาง 5 0 5 0 10
39 บ้านวังยาว 5 0 0 1 5
40 ตันติวัตร 5 0 0 0 5
41 วัดธรรมเผด็จ 5 0 0 0 5
42 บ้านนาเส 4 8 3 2 15
43 บ้านสระนางมโนราห์ 4 5 2 0 11
44 บ้านวังตลับ 4 4 3 0 11
45 บ้านโคกมะขาม 4 3 4 2 11
46 บ้านหนองใหญ่ 4 3 3 1 10
47 ชุมชนบ้านหน้าเขา 4 3 2 0 9
48 บ้านคลองเสาเหนือ 4 2 2 0 8
49 วัดเสม็ดจวน 4 2 1 0 7
50 บ้านหาดทรายแก้ว 4 2 1 0 7
51 บ้านหน้าเขา 4 1 1 0 6
52 กาญจนศึกษา 4 0 3 0 7
53 บ้านจำปา 4 0 1 3 5
54 บ้านสามัคคีธรรม 3 8 4 4 15
55 ชุมชนบ้านสี่แยก 3 5 4 1 12
56 บ้านน้ำตก 3 4 4 3 11
57 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 3 4 4 1 11
58 บ้านคลองจัง 3 4 4 0 11
59 วัดเขาโร 3 4 1 0 8
60 บ้านนาโพธิ์ 3 3 0 1 6
61 องค์การสวนยาง 3 3 2 3 3 8
62 บ้านบ่อปลา 3 2 1 2 6
63 องค์การสวนยาง 2 3 2 1 1 6
64 บ้านทอนวังปราง 3 1 2 1 6
65 บ้านชายคลอง 3 1 1 2 5
66 วัดนิคมคีรี 3 1 1 0 5
67 เจริญวิทยา 3 1 1 0 5
68 บ้านพรุวง 3 1 0 2 4
69 วัดควนกอ 3 0 2 1 5
70 บ้านนาตาแย้ม 3 0 0 1 3
71 วัดวังหีบ 2 7 2 2 11
72 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 2 6 1 4 9
73 บ้านบนควน 2 5 4 3 11
74 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 2 5 3 1 10
75 บ้านห้วยทรายขาว 2 5 1 0 8
76 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 2 4 4 3 10
77 สุมณฑาศึกษา 2 3 4 2 9
78 เสริมปัญญา 2 3 3 1 8
79 บ้านแพรกกลาง 2 3 2 1 7
80 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 2 2 1 2 5
81 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 2 2 1 2 5
82 วิทยานุเคราะห์ 2 2 0 1 4
83 ไทยรัฐ ๓๘ 2 1 3 0 6
84 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 1 3 0 6
85 บ้านไสโคกเกาะ 2 1 1 1 4
86 ชุมชนวัดสำโรง 2 1 1 1 4
87 วัดควนยูง 2 1 1 0 4
88 บ้านคลองโอม 2 1 1 0 4
89 บ้านก่องาม 2 1 0 0 3
90 วัดควนชม 2 0 2 1 4
91 บ้านควนประ 2 0 1 0 3
92 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 2 0 1 0 3
93 สมสรร 2 0 0 1 2
94 วัดเพ็ญญาติ 2 0 0 0 2
95 วัดคงคาเจริญ 2 0 0 0 2
96 อนุบาลไกรแก้ว 2 0 0 0 2
97 วัดคงคาเลียบ 2 0 0 0 2
98 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
99 วัดสวนขัน 2 0 0 0 2
100 บ้านนิคมวังหิน 1 8 2 1 11
101 วัดโบราณาราม 1 5 4 2 10
102 วัดเทวสิทธิ์ 1 4 4 0 9
103 บ้านไสยูงปัก 1 3 4 0 8
104 เจริญวิทย์ 1 3 3 1 7
105 วัดขนาน 1 2 3 2 6
106 วัดควนส้าน 1 2 3 2 6
107 บ้านเขาตาว 1 2 2 0 5
108 บ้านเหนือคลอง 1 2 1 0 4
109 บ้านห้วยรื่น 1 2 0 1 3
110 บ้านวังวัว 1 2 0 0 3
111 พรรณราชลเขต 1 1 6 1 8
112 บ้านบางรูป 1 1 3 0 5
113 บ้านพูน 1 1 2 1 4
114 วัดทุ่งส้าน 1 1 1 0 3
115 บ้านวังหิน 1 1 0 1 2
116 บ้านนาตำเสา 1 1 0 0 2
117 บ้านบ่อมอง 1 1 0 0 2
118 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 1 0 0 2
119 ตชด.บ้านไร่ยาว 1 1 0 0 2
120 บ้านคลองขุด 1 1 0 0 2
121 บ้านนาพรุ 1 1 0 0 2
122 บ้านเกาะยวน 1 1 0 0 2
123 วัดเกาะสระ 1 1 0 0 2
124 วัดวังขรี 1 0 2 2 3
125 ฉวาง 1 0 2 0 3
126 พึ่งตนเอง 1 0 2 0 3
127 บ้านปากแพรก 1 0 1 1 2
128 วัดก้างปลา 1 0 1 1 2
129 บ้านคลองปีก 1 0 1 1 2
130 บ้านนาพา 1 0 1 0 2
131 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 1 0 2
132 บ้านนาปราน 1 0 1 0 2
133 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 0 2
134 มหาราช ๓ 1 0 0 1 1
135 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1
136 สหมิตรบำรุง 1 0 0 1 1
137 บ้านสวนอาย 1 0 0 1 1
138 วัดหาดสูง 1 0 0 1 1
139 วัดโคกหาด 1 0 0 0 1
140 บ้านควนลำภู 1 0 0 0 1
141 บ้านนาเกิดผล 1 0 0 0 1
142 บ้านบางปรน 1 0 0 0 1
143 บ้านวังธน 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
145 วัดสวนพิกุล 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยปริก 0 4 7 2 11
147 วัดหนองดี 0 4 1 1 5
148 บ้านปลายเส 0 3 4 1 7
149 บ้านคุ้งวังวัว 0 3 0 1 3
150 วัดสุวรรณคีรี 0 2 4 0 6
151 วัดมะนาวหวาน 0 2 2 1 4
152 วัดนางเอื้อย 0 2 0 3 2
153 บ้านกรุงหยันใต้ 0 2 0 0 2
154 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 2 0 0 2
155 วัดศิลาราย 0 2 0 0 2
156 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 2 0 0 2
157 วัดกะโสม 0 1 3 1 4
158 เจริญมิตร 0 1 3 1 4
159 วัดทุ่งนาใหม่ 0 1 1 1 2
160 บ้านถ้ำตลอด 0 1 1 0 2
161 วัดวังหิน 0 1 1 0 2
162 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 1 1 0 2
163 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 1 0 3 1
164 วัดใหม่ 0 1 0 1 1
165 วัดภูเขาหลัก 0 1 0 0 1
166 บ้านนาบอน 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองท่อม 0 1 0 0 1
168 บ้านไสยาสน์ 0 1 0 0 1
169 บ้านไสโป๊ะ 0 1 0 0 1
170 วัดยางค้อม 0 1 0 0 1
171 วัดมังคลาราม 0 0 3 2 3
172 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 2 2 2
173 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 1
174 บ้านจันดี 0 0 1 0 1
175 บ้านกันละ 0 0 1 0 1
176 บ้านปลายรา 0 0 1 0 1
177 บ้านป่าพาด 0 0 1 0 1
178 บ้านพอโกบ 0 0 1 0 1
179 บ้านโคกยาง 0 0 1 0 1
180 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 1 0 1
181 วัดมะปรางงาม 0 0 1 0 1
182 วัดมะเฟือง 0 0 1 0 1
183 วัดมุขธาราม 0 0 1 0 1
184 อนุบาลปาลิกา 0 0 1 0 1
185 บ้านคลองตูก 0 0 0 1 0
186 บ้านนาท่อม 0 0 0 1 0
187 บ้านนาเหนือ 0 0 0 1 0
188 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 1 0
189 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 1 0
190 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0
รวม 567 358 325 170 1,420