สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังวาลย์วิท ๗ 25 9 9 5 43
2 ชุมชนบ้านนาวา 25 4 6 4 35
3 วัดจันดี 24 13 10 7 47
4 วัดวังรีบุญเลิศ 21 6 5 0 32
5 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 18 9 5 4 32
6 บ้านบางตะเภา 17 4 6 4 27
7 บ้านควนประชาสรรค์ 17 2 2 0 21
8 วัดลำนาว 15 3 2 0 20
9 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 14 6 5 4 25
10 บ้านคอกช้าง 14 5 5 3 24
11 วัดควนสูง 12 2 1 0 15
12 วัดท่ายาง 11 4 3 2 18
13 บ้านทะเลสองห้อง 11 2 3 0 16
14 หมู่บ้านป่าไม้ 10 7 4 0 21
15 วัดกะเปียด 10 6 7 7 23
16 วัดหน้าเขา 10 6 4 1 20
17 บ้านทุ่งกรวด 10 3 4 0 17
18 ชุมชนวัดอัมพวัน 10 1 3 1 14
19 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 9 6 1 4 16
20 บ้านเกาะขวัญ 8 7 4 3 19
21 บ้านวังยวน 8 3 3 1 14
22 บ้านไสใหญ่ 8 2 2 0 12
23 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 1 1 1 10
24 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 8 0 1 0 9
25 ชุมชนบ้านไทรห้อง 7 2 2 1 11
26 วัดประดิษฐาราม 7 1 0 1 8
27 บ้านไสส้าน 6 5 3 0 14
28 บ้านปากน้ำ 6 5 2 4 13
29 บ้านน้ำพุ 6 4 4 2 14
30 บ้านบ่อปลา 6 4 1 2 11
31 บ้านกุยเหนือ 6 3 4 0 13
32 บ้านทอนวังปราง 6 3 3 1 12
33 มนต์หทัย 6 2 4 0 12
34 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 6 2 2 2 10
35 บ้านหนองเจ 6 2 0 1 8
36 วัดไม้เรียง 6 1 2 0 9
37 บ้านไร่มุสลิม 6 0 1 0 7
38 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 6 4 6 15
39 บ้านนา 5 6 2 1 13
40 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 5 4 3 0 12
41 วัดสามัคคีนุกูล 5 4 2 1 11
42 บ้านคลองเสาเหนือ 5 2 2 0 9
43 บ้านหาดทรายแก้ว 5 2 1 0 8
44 บ้านชายคลอง 5 1 1 2 7
45 บ้านหน้าเขา 5 1 1 0 7
46 บ้านคลองงา 5 1 0 0 6
47 บ้านห้วยกลาง 5 0 5 0 10
48 บ้านวังยาว 5 0 0 1 5
49 ตันติวัตร 5 0 0 0 5
50 วัดธรรมเผด็จ 5 0 0 0 5
51 บ้านนาเส 4 8 3 2 15
52 บ้านสระนางมโนราห์ 4 5 2 0 11
53 บ้านวังตลับ 4 4 3 0 11
54 บ้านโคกมะขาม 4 3 4 2 11
55 บ้านหนองใหญ่ 4 3 3 1 10
56 ชุมชนบ้านหน้าเขา 4 3 2 0 9
57 วัดเสม็ดจวน 4 3 1 0 8
58 กาญจนศึกษา 4 0 3 0 7
59 บ้านจำปา 4 0 1 3 5
60 บ้านสามัคคีธรรม 3 8 4 4 15
61 บ้านบนควน 3 5 4 3 12
62 ชุมชนบ้านสี่แยก 3 5 4 1 12
63 บ้านน้ำตก 3 4 4 3 11
64 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 3 4 4 1 11
65 วัดเทวสิทธิ์ 3 4 4 0 11
66 บ้านคลองจัง 3 4 4 0 11
67 วัดเขาโร 3 4 1 0 8
68 บ้านนาโพธิ์ 3 3 0 1 6
69 องค์การสวนยาง 3 3 2 3 3 8
70 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 3 2 1 2 6
71 องค์การสวนยาง 2 3 2 1 1 6
72 วัดนิคมคีรี 3 2 1 0 6
73 บ้านถ้ำตลอด 3 1 1 0 5
74 วัดควนยูง 3 1 1 0 5
75 เจริญวิทยา 3 1 1 0 5
76 บ้านพรุวง 3 1 0 2 4
77 วัดควนกอ 3 0 2 1 5
78 บ้านคลองตูก 3 0 1 1 4
79 บ้านนาตาแย้ม 3 0 0 1 3
80 บ้านนาท่อม 3 0 0 1 3
81 วัดวังหีบ 2 7 2 2 11
82 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 2 5 3 1 10
83 บ้านห้วยทรายขาว 2 5 1 0 8
84 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 2 4 4 3 10
85 สุมณฑาศึกษา 2 3 4 2 9
86 เสริมปัญญา 2 3 3 1 8
87 บ้านแพรกกลาง 2 3 2 1 7
88 วิทยานุเคราะห์ 2 2 0 1 4
89 ไทยรัฐ ๓๘ 2 1 3 0 6
90 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 1 3 0 6
91 วัดควนชม 2 1 2 1 5
92 บ้านไสโคกเกาะ 2 1 1 1 4
93 ชุมชนวัดสำโรง 2 1 1 1 4
94 บ้านวังธน 2 1 1 0 4
95 บ้านคลองโอม 2 1 1 0 4
96 บ้านก่องาม 2 1 0 0 3
97 บ้านนาพา 2 0 1 0 3
98 บ้านควนประ 2 0 1 0 3
99 สมสรร 2 0 0 1 2
100 วัดเพ็ญญาติ 2 0 0 0 2
101 วัดคงคาเจริญ 2 0 0 0 2
102 อนุบาลไกรแก้ว 2 0 0 0 2
103 วัดคงคาเลียบ 2 0 0 0 2
104 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
105 วัดสวนขัน 2 0 0 0 2
106 บ้านนิคมวังหิน 1 8 2 1 11
107 วัดโบราณาราม 1 5 4 2 10
108 บ้านปลายเส 1 3 4 1 8
109 บ้านไสยูงปัก 1 3 4 0 8
110 เจริญวิทย์ 1 3 3 1 7
111 วัดขนาน 1 2 3 2 6
112 วัดควนส้าน 1 2 3 2 6
113 บ้านเขาตาว 1 2 2 0 5
114 บ้านเหนือคลอง 1 2 1 0 4
115 บ้านห้วยรื่น 1 2 0 1 3
116 บ้านนาตำเสา 1 2 0 0 3
117 บ้านวังวัว 1 2 0 0 3
118 พรรณราชลเขต 1 1 6 1 8
119 บ้านบางรูป 1 1 3 0 5
120 บ้านพูน 1 1 2 1 4
121 วัดทุ่งส้าน 1 1 1 0 3
122 บ้านวังหิน 1 1 0 1 2
123 บ้านบ่อมอง 1 1 0 0 2
124 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 1 0 0 2
125 ตชด.บ้านไร่ยาว 1 1 0 0 2
126 บ้านคลองขุด 1 1 0 0 2
127 บ้านนาพรุ 1 1 0 0 2
128 บ้านเกาะยวน 1 1 0 0 2
129 บ้านโคกวัด 1 1 0 0 2
130 วัดเกาะสระ 1 1 0 0 2
131 วัดมังคลาราม 1 0 3 2 4
132 วัดวังขรี 1 0 2 2 3
133 ฉวาง 1 0 2 0 3
134 พึ่งตนเอง 1 0 2 0 3
135 บ้านปากแพรก 1 0 1 1 2
136 วัดก้างปลา 1 0 1 1 2
137 บ้านคลองปีก 1 0 1 1 2
138 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 1 0 2
139 บ้านนาปราน 1 0 1 0 2
140 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 0 2
141 บ้านบางปรน 1 0 1 0 2
142 มหาราช ๓ 1 0 0 1 1
143 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1
144 สหมิตรบำรุง 1 0 0 1 1
145 บ้านสวนอาย 1 0 0 1 1
146 วัดหาดสูง 1 0 0 1 1
147 วัดโคกหาด 1 0 0 0 1
148 บ้านควนลำภู 1 0 0 0 1
149 บ้านนาเกิดผล 1 0 0 0 1
150 วัดสวนพิกุล 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยปริก 0 4 7 2 11
152 วัดหนองดี 0 4 1 1 5
153 วัดมะนาวหวาน 0 3 2 1 5
154 บ้านคุ้งวังวัว 0 3 0 1 3
155 วัดสุวรรณคีรี 0 2 4 0 6
156 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 2 0 3 2
157 วัดนางเอื้อย 0 2 0 3 2
158 บ้านกรุงหยันใต้ 0 2 0 0 2
159 รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 2 0 0 2
160 วัดศิลาราย 0 2 0 0 2
161 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 2 0 0 2
162 วัดกะโสม 0 1 3 1 4
163 เจริญมิตร 0 1 3 1 4
164 วัดทุ่งนาใหม่ 0 1 1 1 2
165 วัดวังหิน 0 1 1 0 2
166 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 1 1 0 2
167 วัดใหม่ 0 1 0 1 1
168 วัดภูเขาหลัก 0 1 0 0 1
169 บ้านนาบอน 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองท่อม 0 1 0 0 1
171 บ้านไสยาสน์ 0 1 0 0 1
172 บ้านไสโป๊ะ 0 1 0 0 1
173 วัดยางค้อม 0 1 0 0 1
174 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 2 2 2
175 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 1
176 บ้านจันดี 0 0 1 0 1
177 บ้านกันละ 0 0 1 0 1
178 บ้านปลายรา 0 0 1 0 1
179 บ้านป่าพาด 0 0 1 0 1
180 บ้านพอโกบ 0 0 1 0 1
181 บ้านโคกยาง 0 0 1 0 1
182 วัดควนยูง ฉวาง 0 0 1 0 1
183 วัดมะปรางงาม 0 0 1 0 1
184 วัดมะเฟือง 0 0 1 0 1
185 วัดมุขธาราม 0 0 1 0 1
186 อนุบาลปาลิกา 0 0 1 0 1
187 บ้านนาเหนือ 0 0 0 1 0
188 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 1 0
189 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 1 0
190 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0
รวม 662 383 332 170 1,377