หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 97 25 52.08% 9 18.75% 9 18.75% 5 10.42% 48
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 43 25 64.1% 4 10.26% 6 15.38% 4 10.26% 39
3 โรงเรียนวัดจันดี 59 24 44.44% 13 24.07% 10 18.52% 7 12.96% 54
4 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 35 21 65.63% 6 18.75% 5 15.63% 0 0% 32
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 37 18 50% 9 25% 5 13.89% 4 11.11% 36
6 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 31 17 54.84% 4 12.9% 6 19.35% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 23 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
8 โรงเรียนวัดลำนาว 22 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 29 14 48.28% 6 20.69% 5 17.24% 4 13.79% 29
10 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 28 14 51.85% 5 18.52% 5 18.52% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนวัดควนสูง 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
12 โรงเรียนวัดท่ายาง 20 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
13 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 20 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
14 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 22 10 47.62% 7 33.33% 4 19.05% 0 0% 21
15 โรงเรียนวัดกะเปียด 33 10 33.33% 6 20% 7 23.33% 7 23.33% 30
16 โรงเรียนวัดหน้าเขา 22 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 19 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
18 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 16 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 20 9 45% 6 30% 1 5% 4 20% 20
20 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 22 8 36.36% 7 31.82% 4 18.18% 3 13.64% 22
21 โรงเรียนบ้านวังยวน 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 14 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนบ้านไสส้าน 18 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 17 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
29 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 22 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 17 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนมนต์หทัย 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองเจ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนวัดไม้เรียง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 26 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 6 28.57% 21
39 โรงเรียนบ้านนา 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 13 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
41 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 79 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านชายคลอง 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านคลองงา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 10 5 50% 0 0% 5 50% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนตันติวัตร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านนาเส 17 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 12 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านวังตลับ 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
57 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนกาญจนศึกษา 8 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านจำปา 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
60 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 20 3 15.79% 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 19
61 โรงเรียนบ้านบนควน 17 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
62 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 14 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านน้ำตก 14 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
64 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 15 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านคลองจัง 12 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
66 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 12 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
67 โรงเรียนวัดเขาโร 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดควนยูง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนเจริญวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านพรุวง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
77 โรงเรียนวัดควนกอ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านคลองตูก 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านนาท่อม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนวัดวังหีบ 16 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 13 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
85 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 12 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนเสริมปัญญา 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
89 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 83 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
90 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
91 โรงเรียนวัดควนชม 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านวังธน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านคลองโอม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านก่องาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านควนประ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านนาพา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนสมสรร 78 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดสวนขัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 79 1 8.33% 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนวัดโบราณาราม 12 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
108 โรงเรียนบ้านปลายเส 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
109 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
110 โรงเรียนเจริญวิทย์ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนวัดควนส้าน 10 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
112 โรงเรียนวัดขนาน 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านเขาตาว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านวังวัว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนพรรณราชลเขต 10 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านบางรูป 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านพูน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
121 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านนาพรุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดเกาะสระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดมังคลาราม 9 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
132 โรงเรียนวัดวังขรี 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
133 โรงเรียนฉวาง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
134 โรงเรียนพึ่งตนเอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านปากแพรก 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนวัดก้างปลา 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านคลองปีก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านนาปราน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านบางปรน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนมหาราช ๓ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านสวนอาย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนวัดหาดสูง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านควนลำภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดโคกหาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 13 0 0% 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 13
152 โรงเรียนวัดหนองดี 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
155 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
156 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 6 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
157 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
158 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดศิลาราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนวัดกะโสม 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
163 โรงเรียนเจริญมิตร 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
164 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนวัดวังหิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนวัดใหม่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดยางค้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
175 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านจันดี 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านกันละ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านปลายรา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านป่าพาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนวัดมะเฟือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดมุขธาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนอนุบาลปาลิกา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
190 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]