เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
28 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
               ที่ประชุม สพฐ. ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน

2. ปรับกรอบการดำเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ

              คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559
(คาดว่าหลักเกณฑ์การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม)

 
 
รายละเอียดติดตามจากเว็บไซต์ระดับชาติ : http://www.sillapa.net/home/
 
 
 
 
 
 
   
 หนังสือนำส่งปรับปรุงประกาศแต่งตั้งกรรมการตัดสินกิจกรรมฯ
รายละเอียดแนบท้าย
รายชื่ออนุกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 

 
 


การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


* การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  
        หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน มี 6 เรื่อง   ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหยิบฉลาก  1 เรื่อง
               1.  ค่านิยมไทย  12  ประการ
               2.  อาเซียน
               3.  เศรษฐกิจพอเพียง
               4.  ประเพณีสารทเดือนสิบ
               5.  ภาวะโลกร้อน
               6.  เที่ยวเมืองคอน

    * การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )   
    * การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
    * การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์  (E-book) 
    * การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ               
    * การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท CMS  
    * การแข่งขันการสร้าง Web Page  ประเภท  Web Editor

            หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน มี 5 เรื่อง  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหยิบฉลาก  1 เรื่อง
                1. อาเซียน
                2. เศรษฐกิจพอเพียง 
                3. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
                4. เที่ยวท่องล่องใต้ 
                5. ระบบสุริยะจักวาล

 
 


ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ สนามแข่งขัน
หนังสือราชการ          รายละเอียดแนบท้าย

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตามและประเมินผล
วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2
หนังสือราชการ          รายละเอียดแนบท้าย

ฝ่ายทะเบียนปฏิบัติงานจัดทำเอกสารประกอบการแข่งขัน
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า
หนังสือราชการ          รายละเอียดแนบท้าย

 
 

 
 

 
 

Facebook งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. ๒ ครั้งที่ ๑๑
Face Book งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. ๒ ครั้งที่ ๑๑

 

 
 

 
 

ดูรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

 

 
สถานที่แข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11:20 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 239
จำนวนทีม 2,059
จำนวนนักเรียน 4,090
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,649
จำนวนกรรมการ 1,170
ครู+นักเรียน 6,739
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,909
ประกาศผลแล้ว 158/158 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 66
เมื่อวาน 161
สัปดาห์นี้ 476
สัปดาห์ที่แล้ว 1,086
เดือนนี้ 3,960
เดือนที่แล้ว 5,537
ปีนี้ 23,730
ทั้งหมด 257,983