ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 4
5 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 6
7 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 6
8 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 6
9 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 9
10 วัดโพธิ์ทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 10
11 วัดท่าสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 11
12 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 12
13 วัดหญ้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 12
14 วัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 14
15 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 15
16 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 15
17 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 17
18 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 17
19 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 19
20 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 19
21 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 21
22 วัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 21
23 วัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 21
24 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 21
25 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 25
26 วัดท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 25
27 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 25
28 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 25
29 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 29
30 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 29
31 วัดห้วยพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 29
32 วัดเจดีย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 29
33 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 29
34 บ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
35 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
36 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
37 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
38 วัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
39 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 34
40 บ้านทุ่งสร้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 40
41 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 40
42 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 40
43 วัดน้ำสรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 40
44 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 40
45 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 45
46 บ้านคดศอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 46
47 วัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 46
48 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 46
49 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 46
50 บ้านทวดเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
51 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
52 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
53 วัดท่านคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
54 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
55 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
56 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
57 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
58 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 50
59 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
60 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
61 บ้านปากช่อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
62 บ้านปากน้ำเก่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
63 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
64 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
65 วัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
66 วัดสอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
67 วัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
68 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหญ้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 4
5 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 5
6 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 6
7 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 6
8 วัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 6
9 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 9
11 วัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 9
12 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 9
13 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 13
14 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 14
15 วัดท่านคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 14
16 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 14
17 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 14
18 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
19 บ้านปากน้ำเก่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
20 วัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
21 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.70 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.87 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าหวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 4
5 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58.25 เข้าร่วม 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57.56 เข้าร่วม 6
7 วัดท่าสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.33 เข้าร่วม 7
8 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.29 เข้าร่วม 8
9 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.83 เข้าร่วม 9
10 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.61 เข้าร่วม 10
11 บ้านทวดเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.24 เข้าร่วม 11
12 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 51.86 เข้าร่วม 12
13 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50.35 เข้าร่วม 13
14 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50.19 เข้าร่วม 14
15 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 49.01 เข้าร่วม 15
16 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.98 เข้าร่วม 16
17 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.76 เข้าร่วม 17
18 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.66 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.50 เข้าร่วม 19
20 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.41 เข้าร่วม 20
21 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.20 เข้าร่วม 21
22 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 47.97 เข้าร่วม 22
23 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.76 เข้าร่วม 23
24 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.75 เข้าร่วม 24
25 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.75 เข้าร่วม 24
26 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.61 เข้าร่วม 26
27 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.16 เข้าร่วม 27
28 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 44.50 เข้าร่วม 28
29 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.72 เข้าร่วม 29
30 วัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.63 เข้าร่วม 30
31 วัดวังหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.63 เข้าร่วม 30
32 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 42.34 เข้าร่วม 32
33 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
34 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
35 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
36 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
37 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
38 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
39 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
40 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
41 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
42 วัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
43 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
44 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่านคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 4
5 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านคดศอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 6
7 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 4
5 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.31 ทอง 4
5 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.65 ทอง 5
6 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 6
7 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.65 ทอง 7
8 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.32 เงิน 8
9 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.66 เงิน 9
10 วัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.65 เงิน 10
11 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.97 เงิน 11
12 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.97 ทองแดง 12
13 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
14 วัดโคกกะถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 4
5 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 5
6 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 6
7 บ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 7
8 วัดวังหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 8
9 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.67 ทองแดง 4
5 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.99 ทองแดง 5
6 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
7 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.99 เงิน 4
5 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.67 เงิน 5
6 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.31 ทอง 4
5 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.98 ทอง 5
6 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.33 ทอง 6
7 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.66 ทอง 7
8 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.01 ทอง 8
9 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.66 ทอง 9
10 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 10
11 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.34 เงิน 11
12 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.01 เงิน 12
13 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.67 เงิน 13
14 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.67 เงิน 14
15 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.67 เงิน 14
16 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.98 ทองแดง 16
17 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.66 ทองแดง 17
18 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.66 ทองแดง 18
19 บ้านทวดเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 19
20 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.33 ทองแดง 20
21 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
22 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
23 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
24 วัดท่าสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
25 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
26 วัดโคกกะถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
27 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
28 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.67 ทองแดง 4
5 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63.67 ทองแดง 5
6 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63.33 ทองแดง 6
7 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.01 ทองแดง 7
8 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.97 เงิน 4
5 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.99 เงิน 5
6 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.65 ทองแดง 6
7 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.64 ทองแดง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.98 ทองแดง 8
9 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63.32 ทองแดง 9
10 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
11 วัดปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.59 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.81 ทอง 4
5 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.91 ทอง 5
6 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.65 ทอง 6
7 วัดท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.43 เงิน 7
8 วัดวังหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.34 ทองแดง 8
9 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.21 ทองแดง 9
10 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.11 ทองแดง 10
11 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.60 เข้าร่วม 11
12 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 51.78 เข้าร่วม 12
13 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.52 เข้าร่วม 13
14 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 47.47 เข้าร่วม 14
15 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 47.02 เข้าร่วม 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 45.90 เข้าร่วม 16
17 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 44.14 เข้าร่วม 17
18 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 44.09 เข้าร่วม 18
19 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.87 เข้าร่วม 19
20 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.66 เข้าร่วม 20
21 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 42.66 เข้าร่วม 21
22 วัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 41.69 เข้าร่วม 22
23 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
24 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
25 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
26 วัดปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
27 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
28 วัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 23
29 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 29.08 เข้าร่วม 29
30 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 16.92 เข้าร่วม 30
31 บ้านทวดเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
32 บ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
33 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
34 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
35 วัดป่าหวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
36 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
37 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
38 บ้านปากน้ำเก่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
39 วัดตรีเอการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
40 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
41 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
42 วัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
43 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
44 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
45 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
46 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
47 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.98 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 5
6 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 7
8 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 8
9 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 9
10 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 10
11 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 10
12 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 12
13 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 12
14 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 14
15 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 14
16 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 14
17 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 17
18 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 18
19 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 19
20 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 19
21 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 21
22 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 21
23 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 21
24 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 24
25 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 25
26 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 25
27 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 27
28 วัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 28
29 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 29
30 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 29
31 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 29
32 บ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 32
33 บ้านร่อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 32
34 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 32
35 วัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 32
36 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 32
37 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 37
38 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 37
39 วัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 37
40 วัดห้วยพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 37
41 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50 เข้าร่วม 41
42 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
43 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
44 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
45 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
46 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
47 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
48 วัดเจดีย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
49 อนุบาลลูกรัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.33 ทอง 4
5 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 5
6 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.67 ทอง 6
7 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 7
8 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 7
9 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.67 ทอง 9
10 อนุบาลแสงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 10
11 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.67 ทอง 11
12 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.67 ทอง 12
13 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 13
14 วัดท่าสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 13
15 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 13
16 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.67 ทอง 16
17 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.67 ทอง 16
18 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.67 ทอง 16
19 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 19
20 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 20
21 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.67 ทอง 21
22 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง 22
23 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 23
24 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 23
25 วัดโพธิ์ทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 23
26 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.33 ทอง 26
27 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 27
28 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน 28
29 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน 28
30 บ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน 30
31 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน 30
32 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน 32
33 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน 32
34 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.67 เงิน 34
35 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 35
36 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.67 เงิน 36
37 วัดมุจลินทราวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.67 เงิน 36
38 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 38
39 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.67 เงิน 39
40 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 40
41 วัดจังหูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.67 เงิน 41
42 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 42
43 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.67 เงิน 43
44 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.67 เงิน 43
45 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.67 เงิน 43
46 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.33 เงิน 46
47 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.33 เงิน 46
48 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 48
49 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.33 เงิน 49
50 วัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.67 ทองแดง 50
51 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.33 ทองแดง 51
52 วัดเจดีย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 52
53 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.33 ทองแดง 53
54 วัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 54
55 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 55
56 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.33 ทองแดง 56
57 บ้านคดศอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58.67 เข้าร่วม 57
58 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
59 วัดท่างาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
60 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
61 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
62 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
63 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
64 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 4
5 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.90 ทอง 4
5 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.40 ทอง 5
6 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.60 เงิน 6
7 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.90 เงิน 7
8 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.40 เงิน 8
9 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.10 เงิน 9
10 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.70 เงิน 10
11 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.40 เงิน 11
12 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.20 เงิน 12
13 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.90 เงิน 13
14 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.60 เงิน 14
15 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.50 เงิน 15
16 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.30 เงิน 16
17 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.20 เงิน 17
18 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.60 ทองแดง 18
19 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.70 ทองแดง 19
20 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
21 วัดโคกกะถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.70 ทองแดง 4
5 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.50 ทองแดง 5
6 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.40 ทองแดง 6
7 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.80 เข้าร่วม 7
8 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
9 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.70 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.30 เงิน 4
5 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.60 เงิน 5
6 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.60 ทองแดง 6
7 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.60 ทองแดง 7
8 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.60 ทองแดง 8
9 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.30 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.20 เงิน 4
5 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.10 เงิน 5
6 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.50 เงิน 6
7 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.30 เงิน 7
8 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.80 เงิน 8
9 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.40 ทองแดง 9
10 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.20 ทองแดง 10
11 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.10 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน