สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 13 12 5 30 33 6 6 1 45
2 บ้านทวดทอง 13 4 2 19 19 3 1 4 23
3 วัดทุ่งแย้ 12 10 3 25 27 11 4 8 42
4 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 11 6 8 25 30 2 2 3 34
5 วัดมุขธารา 9 2 1 12 13 8 6 3 27
6 วัดมหาชัยวนาราม 6 4 1 11 12 1 1 0 14
7 บ้านปลายคลอง 4 0 0 4 6 4 2 0 12
8 วัดพังยอม 3 8 0 11 9 1 2 0 12
9 วัดราษฎร์เจริญ 3 0 2 5 5 0 0 0 5
10 บ้านตลาด 2 3 6 11 17 3 6 2 26
11 บ้านนาเคียน 2 3 0 5 6 3 2 4 11
12 บ้านสันยูง 2 2 2 6 5 5 5 2 15
13 วัดโพธิ์เสด็จ 2 1 2 5 6 7 2 3 15
14 วัดมะม่วงตลอด 2 0 2 4 8 4 1 1 13
15 วัดเชิงแตระ 2 0 0 2 3 4 1 5 8
16 วัดนาวง 2 0 0 2 2 2 0 3 4
17 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1 4 1 6 6 2 9 2 17
18 บ้านสำนักใหม่ 1 2 2 5 5 7 3 3 15
19 บ้านคลองดิน 1 2 1 4 6 4 3 2 13
20 วัดพระพรหม 1 1 2 4 5 5 0 1 10
21 วัดบางใหญ่ 1 1 0 2 9 6 2 0 17
22 วัดท่านคร 1 1 0 2 2 0 1 2 3
23 วัดแพร่ 1 0 1 2 4 5 5 6 14
24 วัดดอนตรอ 1 0 1 2 2 8 6 6 16
25 ชุมชนวัดหมน 1 0 1 2 1 6 2 3 9
26 วัดสมอ 1 0 0 1 4 1 0 2 5
27 วัดไพศาลสถิต 1 0 0 1 2 0 2 1 4
28 วัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 วัดดอนยาง 0 2 3 5 9 1 6 4 16
30 วัดบางตะพาน 0 2 1 3 4 3 2 1 9
31 ไตรภูมิวิทยา 0 2 1 3 1 7 9 6 17
32 ชูศิลป์วิทยา 0 1 4 5 7 7 4 1 18
33 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 0 1 2 3 5 4 5 4 14
34 บ้านไสใหญ่ 0 1 2 3 1 4 4 3 9
35 บ้านห้วยยูง 0 1 1 2 4 6 6 4 16
36 ศรีธรรมราชศึกษา 0 1 1 2 4 3 1 1 8
37 บ้านบางไทร 0 1 1 2 3 1 4 3 8
38 บ้านบางกระบือ 0 1 0 1 4 2 4 0 10
39 วัดท้ายสำเภา 0 1 0 1 3 2 2 1 7
40 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 0 1 0 1 3 1 2 2 6
41 วัดไสมะนาว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
42 วัดดินดอน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
43 วัดท่าช้าง 0 0 2 2 6 4 2 3 12
44 วัดบ้านตาล 0 0 1 1 4 3 2 2 9
45 วัดบางหว้า 0 0 1 1 3 3 2 1 8
46 บ้านชะเอียน 0 0 1 1 2 2 2 3 6
47 บ้านบางหลวง 0 0 1 1 1 4 1 1 6
48 วัดจังหูน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
49 วัดท่าแพ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
50 วัดท่าม่วง 0 0 1 1 0 4 3 1 7
51 วัดคันนาราม 0 0 1 1 0 2 2 0 4
52 วัดป่าหวาย 0 0 1 1 0 0 1 2 1
53 วัดกัด 0 0 0 0 5 2 0 0 7
54 วัดสระไคร 0 0 0 0 5 0 0 2 5
55 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
56 บ้านเนิน 0 0 0 0 2 4 4 3 10
57 วัดทางพูน 0 0 0 0 2 3 8 0 13
58 วัดชัน 0 0 0 0 2 3 3 4 8
59 วัดนางพระยา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
60 วัดท่าสะท้อน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
61 วัดหัวอิฐ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
62 วัดทุ่งเฟื้อ 0 0 0 0 2 0 2 2 4
63 อนุบาลแสงทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
64 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 0 0 0 0 1 5 1 4 7
65 วัดหนองแตน 0 0 0 0 1 3 1 3 5
66 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 1 3 0 1 4
67 วัดหญ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
68 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 1 6 2 8
69 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
70 วัดสระเพลง 0 0 0 0 1 1 2 4 4
71 วัดมะม่วงทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
72 วัดเจดีย์ 0 0 0 0 1 0 4 2 5
73 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
74 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 0 0 1 0 2 4 3
75 บ้านคดศอก 0 0 0 0 1 0 1 4 2
76 บ้านบางเตย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
77 ราชประชานุเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2
78 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
79 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
80 บ้านปากพญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 4 1 1 5
82 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
83 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
84 วัดคีรีกันทร์ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
85 วัดพระเพรง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
86 วัดวังหงส์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
87 วัดวนาราม 0 0 0 0 0 2 2 2 4
88 บ้านมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
89 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 2 1 1 3
90 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
91 วัดโคกกะถิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 0 0 0 0 1 3 2 4
93 วัดสวนพล 0 0 0 0 0 1 3 0 4
94 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 0 0 0 0 1 1 4 2
95 วัดมะม่วงสองต้น 0 0 0 0 0 1 1 3 2
96 บ้านร่อน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 วัดมุจลินทราวาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดโดน 0 0 0 0 0 0 5 0 5
102 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 0 4 5 4
103 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 0 3 0 3
104 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
105 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 0 0 0 0 2 5 2
106 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
107 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 0 0 2 2 2
108 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 วัดจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
114 วัดปะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 วัดสอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดท่างาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วัดวังไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 100 83 70 253 362 247 242 210 851