สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งแย้ 14 10 4 28 29 12 5 8 46
2 วัดพระมหาธาตุ 13 12 5 30 33 6 6 1 45
3 บ้านทวดทอง 13 4 2 19 19 3 1 4 23
4 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 11 6 8 25 30 2 2 3 34
5 วัดมุขธารา 9 2 1 12 13 8 6 3 27
6 วัดมหาชัยวนาราม 6 4 1 11 12 2 2 0 16
7 บ้านสันยูง 4 3 2 9 8 5 6 2 19
8 บ้านปลายคลอง 4 0 0 4 6 4 2 0 12
9 วัดพังยอม 3 8 0 11 9 1 2 0 12
10 วัดพระพรหม 3 2 2 7 9 6 1 1 16
11 วัดพระเพรง 3 1 0 4 4 2 3 3 9
12 วัดราษฎร์เจริญ 3 0 2 5 5 0 0 0 5
13 วัดดอนตรอ 3 0 1 4 4 8 8 6 20
14 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 2 5 1 8 7 3 9 4 19
15 บ้านตลาด 2 4 7 13 20 3 6 2 29
16 วัดมะม่วงตลอด 2 3 6 11 14 5 1 1 20
17 บ้านนาเคียน 2 3 0 5 6 3 2 4 11
18 วัดบางใหญ่ 2 2 0 4 11 6 2 1 19
19 วัดท่าช้าง 2 1 4 7 10 7 2 3 19
20 วัดโพธิ์เสด็จ 2 1 2 5 6 7 2 3 15
21 วัดไพศาลสถิต 2 1 0 3 3 1 3 1 7
22 วัดแพร่ 2 0 1 3 5 6 6 6 17
23 วัดเชิงแตระ 2 0 0 2 3 4 1 5 8
24 บ้านบางเตย 2 0 0 2 3 0 1 2 4
25 วัดนาวง 2 0 0 2 2 2 0 3 4
26 วัดดอนยาง 1 3 5 9 13 3 6 4 22
27 ชูศิลป์วิทยา 1 3 4 8 8 8 5 1 21
28 บ้านสำนักใหม่ 1 2 2 5 5 7 4 3 16
29 บ้านคลองดิน 1 2 1 4 6 4 3 2 13
30 วัดคันนาราม 1 1 1 3 2 2 3 0 7
31 วัดท้ายสำเภา 1 1 0 2 4 2 2 1 8
32 วัดโพธิ์ทอง 1 1 0 2 4 2 0 1 6
33 วัดท่านคร 1 1 0 2 2 0 1 2 3
34 วัดบ้านตาล 1 0 1 2 5 3 2 2 10
35 ชุมชนวัดหมน 1 0 1 2 1 6 2 3 9
36 วัดสมอ 1 0 0 1 4 1 0 2 5
37 วัดทางพูน 1 0 0 1 3 3 8 0 14
38 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 1 0 0 1 2 6 2 4 10
39 วัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 วัดบางตะพาน 0 2 1 3 4 3 2 1 9
41 ไตรภูมิวิทยา 0 2 1 3 1 7 9 6 17
42 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 0 1 2 3 5 6 5 4 16
43 วัดสวนพล 0 1 2 3 2 2 3 0 7
44 บ้านไสใหญ่ 0 1 2 3 1 4 4 3 9
45 บ้านห้วยยูง 0 1 1 2 4 7 7 4 18
46 ศรีธรรมราชศึกษา 0 1 1 2 4 3 1 1 8
47 บ้านชะเอียน 0 1 1 2 3 2 2 3 7
48 บ้านบางไทร 0 1 1 2 3 1 4 3 8
49 วัดกัด 0 1 0 1 6 3 1 0 10
50 บ้านบางกระบือ 0 1 0 1 4 2 5 0 11
51 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 0 1 0 1 3 1 2 2 6
52 วัดหัวอิฐ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
53 ราชประชานุเคราะห์ 4 0 1 0 1 2 1 1 0 4
54 วัดไสมะนาว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
55 วัดเจดีย์ 0 1 0 1 1 1 4 2 6
56 วัดดินดอน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
57 วัดบางหว้า 0 0 1 1 3 3 2 1 8
58 บ้านบางหลวง 0 0 1 1 1 4 1 1 6
59 วัดจังหูน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
60 วัดท่าแพ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
61 วัดคีรีกันทร์ 0 0 1 1 0 4 3 1 7
62 วัดท่าม่วง 0 0 1 1 0 4 3 1 7
63 วัดมะม่วงสองต้น 0 0 1 1 0 1 3 4 4
64 วัดหนองบัว 0 0 1 1 0 1 3 0 4
65 วัดป่าหวาย 0 0 1 1 0 0 1 2 1
66 วัดสระไคร 0 0 0 0 5 0 0 2 5
67 บ้านเนิน 0 0 0 0 2 4 4 3 10
68 วัดชัน 0 0 0 0 2 3 3 4 8
69 วัดนางพระยา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
70 วัดท่าสะท้อน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
71 วัดทุ่งเฟื้อ 0 0 0 0 2 0 2 2 4
72 อนุบาลแสงทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 1 4 0 1 5
74 วัดหนองแตน 0 0 0 0 1 3 1 3 5
75 วัดหญ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 1 6 2 8
77 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
78 วัดสระเพลง 0 0 0 0 1 1 2 4 4
79 วัดมะม่วงทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
80 บ้านคดศอก 0 0 0 0 1 1 1 4 3
81 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
82 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 0 0 1 0 2 4 3
83 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
85 บ้านปากพญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 4 1 1 5
87 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
88 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
89 วัดวังหงส์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
90 วัดวนาราม 0 0 0 0 0 2 2 2 4
91 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 2 2 1 4
92 บ้านมะม่วงทอง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
94 วัดโคกกะถิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 0 0 0 0 1 3 2 4
96 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 0 0 0 0 1 1 4 2
97 บ้านร่อน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 วัดมุจลินทราวาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดโดน 0 0 0 0 0 0 5 0 5
103 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 0 4 5 4
104 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 0 0 0 0 3 5 3
105 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 0 0 3 2 3
106 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
107 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
108 วัดสอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
115 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
116 วัดปะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดท่างาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 วัดวังไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 127 105 85 317 415 273 266 214 954