สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 33 6 6 1 45
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 30 2 2 3 34
3 วัดทุ่งแย้ 27 11 4 8 42
4 บ้านทวดทอง 19 3 1 4 23
5 บ้านตลาด 17 3 6 2 26
6 วัดมุขธารา 13 8 6 3 27
7 วัดมหาชัยวนาราม 12 1 1 0 14
8 วัดบางใหญ่ 9 6 2 0 17
9 วัดดอนยาง 9 1 6 4 16
10 วัดพังยอม 9 1 2 0 12
11 วัดมะม่วงตลอด 8 4 1 1 13
12 ชูศิลป์วิทยา 7 7 4 1 18
13 วัดโพธิ์เสด็จ 6 7 2 3 15
14 บ้านคลองดิน 6 4 3 2 13
15 วัดท่าช้าง 6 4 2 3 12
16 บ้านปลายคลอง 6 4 2 0 12
17 บ้านนาเคียน 6 3 2 4 11
18 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 6 2 9 2 17
19 บ้านสำนักใหม่ 5 7 3 3 15
20 บ้านสันยูง 5 5 5 2 15
21 วัดพระพรหม 5 5 0 1 10
22 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 5 4 5 4 14
23 วัดกัด 5 2 0 0 7
24 วัดสระไคร 5 0 0 2 5
25 วัดราษฎร์เจริญ 5 0 0 0 5
26 บ้านห้วยยูง 4 6 6 4 16
27 วัดแพร่ 4 5 5 6 14
28 วัดบ้านตาล 4 3 2 2 9
29 วัดบางตะพาน 4 3 2 1 9
30 ศรีธรรมราชศึกษา 4 3 1 1 8
31 บ้านบางกระบือ 4 2 4 0 10
32 วัดสมอ 4 1 0 2 5
33 วัดเชิงแตระ 3 4 1 5 8
34 วัดบางหว้า 3 3 2 1 8
35 วัดท้ายสำเภา 3 2 2 1 7
36 บ้านบางไทร 3 1 4 3 8
37 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 3 1 2 2 6
38 วัดโพธิ์ทอง 3 1 0 1 4
39 วัดดอนตรอ 2 8 6 6 16
40 บ้านเนิน 2 4 4 3 10
41 วัดทางพูน 2 3 8 0 13
42 วัดชัน 2 3 3 4 8
43 วัดนางพระยา 2 3 2 3 7
44 บ้านชะเอียน 2 2 2 3 6
45 วัดนาวง 2 2 0 3 4
46 วัดท่าสะท้อน 2 1 2 2 5
47 วัดหัวอิฐ 2 1 1 2 4
48 วัดทุ่งเฟื้อ 2 0 2 2 4
49 วัดไพศาลสถิต 2 0 2 1 4
50 วัดท่านคร 2 0 1 2 3
51 อนุบาลแสงทอง 2 0 0 0 2
52 ไตรภูมิวิทยา 1 7 9 6 17
53 ชุมชนวัดหมน 1 6 2 3 9
54 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 1 5 1 4 7
55 บ้านไสใหญ่ 1 4 4 3 9
56 บ้านบางหลวง 1 4 1 1 6
57 วัดหนองแตน 1 3 1 3 5
58 บ้านห้วยไทร 1 3 0 1 4
59 วัดจังหูน 1 2 0 2 3
60 วัดไสมะนาว 1 2 0 0 3
61 วัดหญ้า 1 2 0 0 3
62 บ้านคันธง 1 1 6 2 8
63 บ้านปากช่อง 1 1 3 2 5
64 วัดสระเพลง 1 1 2 4 4
65 วัดมะม่วงทอง 1 1 2 0 4
66 วัดดินดอน 1 1 1 1 3
67 วัดเจดีย์ 1 0 4 2 5
68 วัดราษฎร์เจริญวราราม 1 0 3 1 4
69 บ้านอ่าวตะเคียน 1 0 2 4 3
70 บ้านคดศอก 1 0 1 4 2
71 บ้านบางเตย 1 0 1 2 2
72 วัดท่าแพ 1 0 1 0 2
73 ราชประชานุเคราะห์ 4 1 0 1 0 2
74 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 1 0 0 1 1
75 วัดโพธาราม 1 0 0 1 1
76 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
77 บ้านปากพญา 1 0 0 0 1
78 วัดท่าม่วง 0 4 3 1 7
79 วัดไทรงาม 0 4 1 1 5
80 วัดสระแก้ว 0 3 3 0 6
81 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 2 0 5
82 วัดคีรีกันทร์ 0 3 1 1 4
83 วัดพระเพรง 0 2 3 3 5
84 วัดวังหงส์ 0 2 2 3 4
85 วัดวนาราม 0 2 2 2 4
86 วัดคันนาราม 0 2 2 0 4
87 บ้านมะม่วงทอง 0 2 2 0 4
88 วัดศรีมงคล 0 2 1 1 3
89 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 0 1 2
90 วัดโคกกะถิน 0 2 0 0 2
91 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 1 3 2 4
92 วัดสวนพล 0 1 3 0 4
93 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 1 1 4 2
94 วัดมะม่วงสองต้น 0 1 1 3 2
95 บ้านร่อน 0 1 1 1 2
96 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 0 2
97 บ้านทุ่งสร้าน 0 1 1 0 2
98 วัดมุจลินทราวาส 0 1 0 1 1
99 วัดพระมงกุฎ 0 1 0 0 1
100 วัดโดน 0 0 5 0 5
101 บ้านทวดเหนือ 0 0 4 5 4
102 วัดหนองบัว 0 0 3 0 3
103 วัดห้วยพระ 0 0 3 0 3
104 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 2 5 2
105 วัดใหม่ทอน 0 0 2 3 2
106 วัดตรีเอการาม 0 0 2 2 2
107 วัดป่าหวาย 0 0 1 2 1
108 วัดน้ำสรง 0 0 1 1 1
109 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 1 0 1
110 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 1 0 1
111 วัดจันทร์ 0 0 1 0 1
112 ชุมชนลานสกา 0 0 0 4 0
113 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 2 0
114 วัดปะ 0 0 0 1 0
115 วัดสอ 0 0 0 1 0
116 วัดท่างาม 0 0 0 0 0
117 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0
118 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0
119 วัดวังไทร 0 0 0 0 0
รวม 362 247 242 210 1,061