สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 33 6 6 1 45
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 30 2 2 3 34
3 วัดทุ่งแย้ 29 12 5 8 46
4 บ้านตลาด 20 3 6 2 29
5 บ้านทวดทอง 19 3 1 4 23
6 วัดมะม่วงตลอด 14 5 1 1 20
7 วัดมุขธารา 13 8 6 3 27
8 วัดดอนยาง 13 3 6 4 22
9 วัดมหาชัยวนาราม 12 2 2 0 16
10 วัดบางใหญ่ 11 6 2 1 19
11 วัดท่าช้าง 10 7 2 3 19
12 วัดพระพรหม 9 6 1 1 16
13 วัดพังยอม 9 1 2 0 12
14 ชูศิลป์วิทยา 8 8 5 1 21
15 บ้านสันยูง 8 5 6 2 19
16 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 7 3 9 4 19
17 วัดโพธิ์เสด็จ 6 7 2 3 15
18 บ้านคลองดิน 6 4 3 2 13
19 บ้านปลายคลอง 6 4 2 0 12
20 บ้านนาเคียน 6 3 2 4 11
21 วัดกัด 6 3 1 0 10
22 บ้านสำนักใหม่ 5 7 4 3 16
23 วัดแพร่ 5 6 6 6 17
24 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 5 6 5 4 16
25 วัดบ้านตาล 5 3 2 2 10
26 วัดสระไคร 5 0 0 2 5
27 วัดราษฎร์เจริญ 5 0 0 0 5
28 วัดดอนตรอ 4 8 8 6 20
29 บ้านห้วยยูง 4 7 7 4 18
30 วัดบางตะพาน 4 3 2 1 9
31 ศรีธรรมราชศึกษา 4 3 1 1 8
32 บ้านบางกระบือ 4 2 5 0 11
33 วัดพระเพรง 4 2 3 3 9
34 วัดท้ายสำเภา 4 2 2 1 8
35 วัดโพธิ์ทอง 4 2 0 1 6
36 วัดสมอ 4 1 0 2 5
37 วัดเชิงแตระ 3 4 1 5 8
38 วัดทางพูน 3 3 8 0 14
39 วัดบางหว้า 3 3 2 1 8
40 บ้านชะเอียน 3 2 2 3 7
41 บ้านบางไทร 3 1 4 3 8
42 วัดไพศาลสถิต 3 1 3 1 7
43 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 3 1 2 2 6
44 วัดหัวอิฐ 3 1 1 2 5
45 บ้านบางเตย 3 0 1 2 4
46 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 2 6 2 4 10
47 บ้านเนิน 2 4 4 3 10
48 วัดชัน 2 3 3 4 8
49 วัดนางพระยา 2 3 2 3 7
50 วัดคันนาราม 2 2 3 0 7
51 วัดสวนพล 2 2 3 0 7
52 วัดนาวง 2 2 0 3 4
53 วัดท่าสะท้อน 2 1 2 2 5
54 ราชประชานุเคราะห์ 4 2 1 1 0 4
55 วัดทุ่งเฟื้อ 2 0 2 2 4
56 วัดท่านคร 2 0 1 2 3
57 อนุบาลแสงทอง 2 0 0 0 2
58 ไตรภูมิวิทยา 1 7 9 6 17
59 ชุมชนวัดหมน 1 6 2 3 9
60 บ้านไสใหญ่ 1 4 4 3 9
61 บ้านบางหลวง 1 4 1 1 6
62 บ้านห้วยไทร 1 4 0 1 5
63 วัดหนองแตน 1 3 1 3 5
64 วัดจังหูน 1 2 0 2 3
65 วัดไสมะนาว 1 2 0 0 3
66 วัดหญ้า 1 2 0 0 3
67 บ้านคันธง 1 1 6 2 8
68 วัดเจดีย์ 1 1 4 2 6
69 บ้านปากช่อง 1 1 3 2 5
70 วัดสระเพลง 1 1 2 4 4
71 วัดมะม่วงทอง 1 1 2 0 4
72 บ้านคดศอก 1 1 1 4 3
73 วัดดินดอน 1 1 1 1 3
74 วัดราษฎร์เจริญวราราม 1 0 3 1 4
75 บ้านอ่าวตะเคียน 1 0 2 4 3
76 วัดท่าแพ 1 0 1 0 2
77 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 1 0 0 1 1
78 วัดโพธาราม 1 0 0 1 1
79 วัดโบสถ์ 1 0 0 0 1
80 บ้านปากพญา 1 0 0 0 1
81 วัดคีรีกันทร์ 0 4 3 1 7
82 วัดท่าม่วง 0 4 3 1 7
83 วัดไทรงาม 0 4 1 1 5
84 วัดสระแก้ว 0 3 3 0 6
85 วัดสว่างอารมณ์ 0 3 2 0 5
86 วัดวังหงส์ 0 2 2 3 4
87 วัดวนาราม 0 2 2 2 4
88 วัดศรีมงคล 0 2 2 1 4
89 บ้านมะม่วงทอง 0 2 2 0 4
90 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 0 1 2
91 วัดโคกกะถิน 0 2 0 0 2
92 วัดมะม่วงสองต้น 0 1 3 4 4
93 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 1 3 2 4
94 วัดหนองบัว 0 1 3 0 4
95 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 1 1 4 2
96 บ้านร่อน 0 1 1 1 2
97 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 0 2
98 บ้านทุ่งสร้าน 0 1 1 0 2
99 วัดมุจลินทราวาส 0 1 0 1 1
100 วัดพระมงกุฎ 0 1 0 0 1
101 วัดโดน 0 0 5 0 5
102 บ้านทวดเหนือ 0 0 4 5 4
103 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 3 5 3
104 วัดตรีเอการาม 0 0 3 2 3
105 วัดห้วยพระ 0 0 3 0 3
106 วัดใหม่ทอน 0 0 2 3 2
107 วัดป่าหวาย 0 0 1 2 1
108 วัดสอ 0 0 1 1 1
109 วัดน้ำสรง 0 0 1 1 1
110 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 1 0 1
111 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 1 0 1
112 บ้านย่านซื่อ 0 0 1 0 1
113 วัดจันทร์ 0 0 1 0 1
114 ชุมชนลานสกา 0 0 0 4 0
115 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 2 0
116 วัดปะ 0 0 0 1 0
117 วัดท่างาม 0 0 0 0 0
118 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0
119 บ้างบางนกวัก 0 0 0 0 0
120 วัดวังไทร 0 0 0 0 0
รวม 415 273 266 214 954