หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 50 33 71.74% 6 13.04% 6 13.04% 1 2.17% 46
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 38 30 81.08% 2 5.41% 2 5.41% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 56 29 53.7% 12 22.22% 5 9.26% 8 14.81% 54
4 โรงเรียนบ้านตลาด 32 20 64.52% 3 9.68% 6 19.35% 2 6.45% 31
5 โรงเรียนบ้านทวดทอง 27 19 70.37% 3 11.11% 1 3.7% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 24 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนวัดมุขธารา 33 13 43.33% 8 26.67% 6 20% 3 10% 30
8 โรงเรียนวัดดอนยาง 29 13 50% 3 11.54% 6 23.08% 4 15.38% 26
9 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 17 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
10 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 23 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
11 โรงเรียนวัดท่าช้าง 26 10 45.45% 7 31.82% 2 9.09% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนวัดพระพรหม 19 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนวัดพังยอม 18 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
14 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 22 8 36.36% 8 36.36% 5 22.73% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านสันยูง 22 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 26 7 30.43% 3 13.04% 9 39.13% 4 17.39% 23
17 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 20 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนบ้านคลองดิน 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านนาเคียน 20 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
21 โรงเรียนวัดกัด 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 22 5 26.32% 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนวัดแพร่ 23 5 21.74% 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 23
24 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 22 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
25 โรงเรียนวัดบ้านตาล 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนวัดสระไคร 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
27 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนวัดดอนตรอ 26 4 15.38% 8 30.77% 8 30.77% 6 23.08% 26
29 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 23 4 18.18% 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 22
30 โรงเรียนวัดบางตะพาน 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
31 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 13 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 11 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
33 โรงเรียนวัดพระเพรง 15 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
34 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนวัดสมอ 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
37 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 14 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 13
38 โรงเรียนวัดทางพูน 19 3 21.43% 3 21.43% 8 57.14% 0 0% 14
39 โรงเรียนวัดบางหว้า 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านชะเอียน 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
41 โรงเรียนบ้านบางไทร 13 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 11
42 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
44 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
45 โรงเรียนบ้านบางเตย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
46 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 15 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 14
47 โรงเรียนบ้านเนิน 14 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนวัดชัน 12 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
49 โรงเรียนวัดนางพระยา 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
50 โรงเรียนวัดคันนาราม 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
51 โรงเรียนวัดสวนพล 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัดนาวง 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
53 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 8 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
56 โรงเรียนวัดท่านคร 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
57 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 32 1 4.35% 7 30.43% 9 39.13% 6 26.09% 23
59 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 12 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 3 25% 12
60 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 14 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
61 โรงเรียนบ้านบางหลวง 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดหนองแตน 11 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
64 โรงเรียนวัดจังหูน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
65 โรงเรียนวัดไสมะนาว 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดหญ้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านคันธง 10 1 10% 1 10% 6 60% 2 20% 10
68 โรงเรียนวัดเจดีย์ 10 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านปากช่อง 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนวัดสระเพลง 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
71 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านคดศอก 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
73 โรงเรียนวัดดินดอน 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
74 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 6 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 11 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 7
76 โรงเรียนวัดท่าแพ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนวัดโพธาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนบ้านปากพญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 9 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนวัดท่าม่วง 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนวัดไทรงาม 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
85 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
86 โรงเรียนวัดวังหงส์ 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
87 โรงเรียนวัดวนาราม 8 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนวัดศรีมงคล 10 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 7 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 15 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
93 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 7 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
95 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
96 โรงเรียนบ้านร่อน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดโดน 7 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 9 0 0% 0 0% 4 44.44% 5 55.56% 9
103 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 11 0 0% 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 8
104 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
105 โรงเรียนวัดห้วยพระ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
107 โรงเรียนวัดป่าหวาย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
108 โรงเรียนวัดสอ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนวัดน้ำสรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนชุมชนลานสกา 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
115 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
116 โรงเรียนวัดปะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนวัดท่างาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
119 โรงเรียนบ้างบางนกวัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
120 โรงเรียนวัดวังไทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ติดต่อ...นายเผชิญ อุปนันท์ 089-5936603,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-6453840,นางสุจิน พรหมมาศ 088-7525832
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]