หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 90.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 84.60 ทอง 4
5 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 5
6 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 81.40 ทอง 6
7 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 92.96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 91.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 86.63 ทอง 4
5 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 84.64 ทอง 5
6 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 82.30 ทอง 6
7 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 92.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านนา สพป. กระบี่ 82.32 ทอง 4
5 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 5
6 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 77.64 เงิน 6
7 บ้านโละใหญ่ สพป. กระบี่ 75.98 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 70.98 เงิน 8
9 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 63.99 ทองแดง 9
10 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 61.98 ทองแดง 10
11 บ้านควนโอ สพป. กระบี่ 60.65 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ - -
13 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ - -
14 บ้านท่ายาง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 87 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 87 ทอง 4
6 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 87 ทอง 4
7 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 87 ทอง 4
8 บ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ 84 ทอง 8
9 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 84 ทอง 8
10 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 84 ทอง 8
11 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 81 ทอง 11
12 บ้านเขาตั้ง สพป. กระบี่ 81 ทอง 11
13 บ้านโละใหญ่ สพป. กระบี่ 81 ทอง 11
14 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
15 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
16 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
17 บ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
18 บ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 76 เงิน 14
19 วัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 76 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเทา สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่านุ่น สพป. กระบี่ 86 ทอง 4
5 ชุมชนวัดนาเหนือ สพป. กระบี่ 84 ทอง 5
6 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 82 ทอง 6
7 บ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 81 ทอง 7
8 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
9 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 72 เงิน 9
10 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ - -
11 บ้านท่ามะพร้าว สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 76 เงิน 4
5 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 70 เงิน 5
6 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 70 เงิน 5
7 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 7
8 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 8
9 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 9
10 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 10
11 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 11
12 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 12
13 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 13
14 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 46 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดินแดง สพป. กระบี่ - -
4 บ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 74 เงิน 4
5 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 72 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ - -
7 บ้านคลองไคร สพป. กระบี่ - -
8 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ - -
9 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ - -
10 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ - -
11 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 93 ทอง 4
5 วัดบ้านนา สพป. กระบี่ 79 เงิน 5
6 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 78 เงิน 6
7 บ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 78 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
9 บ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
10 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
11 บ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 75 เงิน 11
12 บ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 75 เงิน 11
13 บ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 75 เงิน 11
14 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 75 เงิน 11
15 บ้านนางรอง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 15
16 บ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 15
17 วัดเกาะลันตา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 90 ทอง 4
5 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 78 เงิน 5
6 บ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 77 เงิน 6
7 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 76 เงิน 7
8 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 75 เงิน 8
9 วัดบ้านนา สพป. กระบี่ 74 เงิน 9
10 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 73 เงิน 10
11 บ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
12 บ้านนางรอง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
13 บ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
14 บ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
15 บ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
16 วัดบางโทง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
17 อนุบาลมุสลิมกระบี่ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11
18 บ้านบกห้อง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 5
6 วัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 83 ทอง 6
7 คลองพน สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
8 บ้านติงไหร สพป. กระบี่ 81 ทอง 8
9 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 80.80 ทอง 9
10 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 10
11 บ้านแหลมตง สพป. กระบี่ 80.40 ทอง 11
12 บ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 79.20 เงิน 12
13 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 79 เงิน 13
14 บ้านหินราว สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 14
15 บ้านควนใต้ สพป. กระบี่ 76.80 เงิน 15
16 บ้านห้วยยูง สพป. กระบี่ - -
17 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 81.32 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะปอ สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 82 ทอง 5
6 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 80 ทอง 6
7 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 80 ทอง 6
8 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
9 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 76 เงิน 8
10 ชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 74 เงิน 10
11 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 74 เงิน 10
12 บ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 74 เงิน 10
13 บ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 74 เงิน 10
14 บ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 74 เงิน 10
15 บ้านโคกยอ สพป. กระบี่ 74 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 95.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาล่อม สพป. กระบี่ 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทับปริก สพป. กระบี่ 89 ทอง 4
5 คลองพน สพป. กระบี่ 87.50 ทอง 5
6 บ้านหินราว สพป. กระบี่ 86.50 ทอง 6
7 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 84.75 ทอง 7
8 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 84.75 ทอง 7
9 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 84.75 ทอง 7
10 บ้านโคกคา สพป. กระบี่ 83.50 ทอง 10
11 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 81.75 ทอง 11
12 บ้านตลิงชัน สพป. กระบี่ 78.75 เงิน 12
13 คลองปัญญา สพป. กระบี่ 75 เงิน 13
14 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่ 73.75 เงิน 14
15 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ 73.75 เงิน 14
16 ชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ - -
17 บ้านนาปง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 82 ทอง 4
5 โชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 82 ทอง 4
6 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) สพป. กระบี่ 80 ทอง 6
7 บ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 79 เงิน 7
8 บ้านโละใหญ่ สพป. กระบี่ 79 เงิน 7
9 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
10 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 77 เงิน 10
11 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 76 เงิน 11
12 บ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 76 เงิน 11
13 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 76 เงิน 11
14 บ้านเขาทอง สพป. กระบี่ 76 เงิน 11
15 บ้านหนองกก สพป. กระบี่ 74 เงิน 15
16 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 78 เงิน 4
5 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 77 เงิน 5
6 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 75 เงิน 6
7 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 73 เงิน 7
8 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 70 เงิน 8
9 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 70 เงิน 8
10 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 11
12 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 11
13 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ - -
5 บ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 91.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ - -
5 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 4
5 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 5
6 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 65.60 ทองแดง 6
7 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 62.40 ทองแดง 7
8 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ - -
9 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ - -
10 บ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ - -
11 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 85 ทอง 4
5 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 75.25 เงิน 5
6 ประทีปศึกษา สพป. กระบี่ 67.75 ทองแดง 6
7 บ้านคลองกำ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดินแดง สพป. กระบี่ 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 73 เงิน 4
5 บ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 67.40 ทองแดง 5
6 บ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 66.40 ทองแดง 6
7 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 90.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสโป๊ะ สพป. กระบี่ 80.90 ทอง 4
5 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 76.50 เงิน 5
6 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 6
7 เจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 74.60 เงิน 7
8 บ้านดินนา สพป. กระบี่ 74.10 เงิน 8
9 บ้านบางโสก สพป. กระบี่ 72.70 เงิน 9
10 บ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 72.40 เงิน 10
11 บ้านเขาทอง สพป. กระบี่ 71.30 เงิน 11
12 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 67.40 ทองแดง 12
13 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ สพป. กระบี่ 65.80 ทองแดง 13
14 บ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 80.66 ทอง 5
6 บ้านไร่ใหญ่ สพป. กระบี่ 80.66 ทอง 5
7 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 75.99 เงิน 7
8 บ้านทุ่งคา สพป. กระบี่ 75.99 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 5
6 บ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 6
7 บ้านทุ่งพะยอม สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 7
8 เทศบาลอ่าวลึกใต้ สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 7
9 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 9
10 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 9
11 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 9
12 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 58 เข้าร่วม 12
13 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 13
14 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 13
15 บ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 43 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน