สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกระบี่ 8 3 0 11 15 1 0 0 16
2 บ้านถ้ำโกบ 7 3 0 10 13 1 2 0 16
3 ราชประชานุเคราะห์2 7 1 3 11 10 3 0 0 13
4 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 7 1 2 10 10 0 2 1 12
5 สังข์ทองวิทยา 6 4 4 14 18 2 3 0 23
6 อุตรกิจ 5 0 1 6 6 2 0 0 8
7 อนุบาลคลองท่อม 4 4 1 9 11 4 1 0 16
8 บ้านบากัน 4 1 0 5 6 3 1 2 10
9 ราชประชานุเคราะห์ 1 3 8 1 12 13 0 0 0 13
10 บ้านหลังสอด 3 3 1 7 9 4 3 1 16
11 บ้านห้วยเสียด 3 1 3 7 11 3 2 0 16
12 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 3 0 2 5 8 3 1 0 12
13 บ้านไหนหนัง 3 0 0 3 4 1 0 1 5
14 บ้านบางเหรียง 2 3 0 5 4 2 1 0 7
15 บ้านควนต่อ 2 2 3 7 10 3 2 1 15
16 บ้านบางเจริญ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
17 บ้านคลองยวน 2 2 1 5 5 3 1 0 9
18 บ้านพรุดินนา 2 1 3 6 7 5 4 0 16
19 อนุบาลกานตราช 2 0 2 4 8 4 1 0 13
20 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 2 0 1 3 3 1 1 0 5
21 บ้านโคกกลาง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
22 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 0 0 2 2 2 0 0 4
23 บ้านนาวง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
24 อนุบาลลำทับ 1 4 2 7 13 2 0 0 15
25 โชคชัยกระบี่ 1 3 0 4 2 3 0 0 5
26 บ้านร่าปู 1 2 2 5 5 0 2 0 7
27 บ้านโคกหาร 1 2 0 3 3 2 1 2 6
28 บ้านนาปง 1 1 2 4 5 2 1 2 8
29 บ้านห้วยสาร 1 1 2 4 5 0 0 0 5
30 บ้านเขาดิน 1 1 1 3 4 3 0 0 7
31 วัดพรุเตียว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
32 บ้านน้ำร้อน 1 1 1 3 1 6 1 0 8
33 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 5 0 6 0 11
34 บ้านคลองหิน 1 1 0 2 4 5 2 1 11
35 บ้านหนองจูด 1 1 0 2 3 0 0 1 3
36 บ้านนานอก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
37 ชุมชนบ้านเขากลม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
38 วิทยาประชาคม 1 0 2 3 3 2 0 0 5
39 บ้านดินแดง 1 0 2 3 2 2 2 0 6
40 บ้านหนองหลุมพอ 1 0 1 2 2 0 5 0 7
41 บ้านคลองไคร 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 คลองพน 1 0 0 1 4 5 0 0 9
43 บ้านทับปริก 1 0 0 1 3 0 2 1 5
44 เจริญวิชช์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
45 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1 0 0 1 1 3 3 2 7
47 บ้านคลองแห้ง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
48 บ้านคลองยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านบางเหียน 0 3 1 4 13 5 1 0 19
52 อ่าวลึก 0 2 2 4 5 1 1 1 7
53 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0 2 2 4 3 7 1 0 11
54 วัดโพธิ์เรียง 0 2 0 2 4 5 3 0 12
55 อนุบาลคณาพร 0 2 0 2 3 2 0 0 5
56 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 2 0 2 2 5 0 0 7
57 บ้านควนม่วง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
58 บ้านกอตง 0 1 3 4 4 2 0 1 6
59 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
60 บ้านเขาฝาก 0 1 1 2 3 5 1 0 9
61 บ้านคลองหมาก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านย่านอุดม 0 1 1 2 1 3 0 2 4
63 บ้านบ่อมะม่วง 0 1 0 1 3 2 3 0 8
64 บ้านไร่พัฒนา 0 1 0 1 3 1 2 0 6
65 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 0 1 0 1 2 3 1 0 6
66 บ้านทุ่งครก 0 1 0 1 2 2 2 0 6
67 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 1 0 1 2 2 0 0 4
68 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 0 1 1 4 3 1 8
70 วัดโคกยาง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
71 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
72 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านบกเก้าห้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านทุ่งเสม็ด 0 0 3 3 3 0 0 0 3
76 บ้านลำทับ 0 0 2 2 6 2 2 0 10
77 บ้านหินเพิง 0 0 2 2 0 1 1 0 2
78 กิตติวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 10 3 0 21
79 วัดเขาต่อ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
80 บ้านพระแอะ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
81 บ้านหินลูกช้าง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
82 วัดภูมิบรรพต 0 0 1 1 3 1 0 0 4
83 บ้านทุ่งปรือ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
84 บ้านคลองแรด(คลองพน) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 บ้านนาเทา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 อนุบาลรามเดชา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
87 บ้านควนใต้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 บ้านเขาพนม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
89 บ้านนางรอง 0 0 1 1 1 0 4 0 5
90 บ้านคลองประสงค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านเกาะปอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านเขาล่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 วัดบ้านนา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
95 บ้านทุ่งพะยอม 0 0 0 0 3 0 2 0 5
96 บ้านคลองโตนด 0 0 0 0 2 4 2 0 8
97 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 1 6 0 1 7
98 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
99 บ้านโละใหญ่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
100 บ้านคลองนิน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
101 บ้านบางโสก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
102 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
103 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 1 2 2 0 5
104 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
105 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
106 บ้้านควนเกาะจันทร์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
107 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
108 บ้านอ่าวนาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
109 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
110 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
111 บ้านเกาะจำ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
112 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
113 บ้านดินนา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
114 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
116 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านหินราว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 อิศรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
124 บ้านบางคราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านติงไหร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านควน( ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านเสม็ดจวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านโคกคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านทรายขาว 0 0 0 0 0 7 4 2 11
137 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
138 บ้านบางหอย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
139 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 0 3 1 0 4
140 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 0 2 2 0 4
141 บ้านท่าประดู่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
142 วัดบางโทง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
143 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
144 บ้านตลิงชัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านน้ำจาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านแหลมกรวด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
147 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
148 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
149 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 คลองปัญญา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านคลองพระยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านปากหรา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านลิกี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านในยวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านทับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านมะม่วงเอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านเกาะกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
177 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 บ้านคลองกำ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
179 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
180 ประทีปศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านควนแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 วัดบางเหลียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านสะพานพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านแชงเปิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 92 82 284 424 288 166 51 878