สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 18 2 3 0 23
2 อนุบาลกระบี่ 15 1 0 0 16
3 บ้านบางเหียน 13 5 1 0 19
4 อนุบาลลำทับ 13 2 0 0 15
5 บ้านถ้ำโกบ 13 1 2 0 16
6 ราชประชานุเคราะห์ 1 13 0 0 0 13
7 อนุบาลคลองท่อม 11 4 1 0 16
8 บ้านห้วยเสียด 11 3 2 0 16
9 บ้านควนต่อ 10 3 2 1 15
10 ราชประชานุเคราะห์2 10 3 0 0 13
11 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 10 0 2 1 12
12 บ้านหลังสอด 9 4 3 1 16
13 กิตติวิทยานุสรณ์ 8 10 3 0 21
14 อนุบาลกานตราช 8 4 1 0 13
15 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 8 3 1 0 12
16 บ้านพรุดินนา 7 5 4 0 16
17 บ้านบากัน 6 3 1 2 10
18 บ้านลำทับ 6 2 2 0 10
19 บ้านบางเจริญ 6 2 1 1 9
20 อุตรกิจ 6 2 0 0 8
21 บ้านคลองยวน 5 3 1 0 9
22 บ้านนาปง 5 2 1 2 8
23 อ่าวลึก 5 1 1 1 7
24 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 5 0 6 0 11
25 บ้านร่าปู 5 0 2 0 7
26 บ้านห้วยสาร 5 0 0 0 5
27 วัดโพธิ์เรียง 4 5 3 0 12
28 บ้านคลองหิน 4 5 2 1 11
29 คลองพน 4 5 0 0 9
30 บ้านเขาดิน 4 3 0 0 7
31 บ้านบางเหรียง 4 2 1 0 7
32 บ้านนาทุ่งกลาง 4 2 1 0 7
33 บ้านกอตง 4 2 0 1 6
34 บ้านไหนหนัง 4 1 0 1 5
35 บ้านโคกกลาง 4 0 0 0 4
36 วัดพรุเตียว 4 0 0 0 4
37 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 3 7 1 0 11
38 บ้านเขาฝาก 3 5 1 0 9
39 วัดบ้านนา 3 3 1 0 7
40 บ้านบ่อมะม่วง 3 2 3 0 8
41 บ้านโคกหาร 3 2 1 2 6
42 วัดเขาต่อ 3 2 1 0 6
43 วิทยาประชาคม 3 2 0 0 5
44 อนุบาลคณาพร 3 2 0 0 5
45 บ้านพระแอะ 3 1 2 1 6
46 บ้านไร่พัฒนา 3 1 2 0 6
47 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 3 1 1 0 5
48 บ้านหินลูกช้าง 3 1 1 0 5
49 วัดภูมิบรรพต 3 1 0 0 4
50 บ้านทับปริก 3 0 2 1 5
51 บ้านทุ่งพะยอม 3 0 2 0 5
52 บ้านหนองจูด 3 0 0 1 3
53 บ้านทุ่งเสม็ด 3 0 0 0 3
54 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 2 5 0 0 7
55 บ้านคลองโตนด 2 4 2 0 8
56 บ้านทุ่งปรือ 2 4 1 0 7
57 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 2 3 1 0 6
58 โชคชัยกระบี่ 2 3 0 0 5
59 บ้านดินแดง 2 2 2 0 6
60 บ้านทุ่งครก 2 2 2 0 6
61 เจริญวิชช์ 2 2 1 0 5
62 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 2 0 0 4
63 ราชประชานุเคราะห์ 37 2 2 0 0 4
64 บ้านควนม่วง 2 1 2 0 5
65 บ้านนาวง 2 1 0 0 3
66 บ้านนานอก 2 1 0 0 3
67 บ้านคลองแรด(คลองพน) 2 1 0 0 3
68 บ้านหนองหลุมพอ 2 0 5 0 7
69 ชุมชนบ้านเขากลม 2 0 1 1 3
70 บ้านคลองไคร 2 0 0 0 2
71 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 0 2
72 บ้านคลองหมาก 2 0 0 0 2
73 คลองท่อมมิตรภาพที่160 2 0 0 0 2
74 บ้านนาเทา 2 0 0 0 2
75 บ้านน้ำร้อน 1 6 1 0 8
76 วัดสถิตโพธาราม 1 6 0 1 7
77 บ้านเขาเทียมป่า 1 4 3 1 8
78 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1 3 3 2 7
79 บ้านศาลาพระม่วง 1 3 2 0 6
80 บ้านโละใหญ่ 1 3 1 0 5
81 บ้านย่านอุดม 1 3 0 2 4
82 บ้านคลองนิน 1 3 0 0 4
83 บ้านบางโสก 1 3 0 0 4
84 บ้านโคกยูง 1 3 0 0 4
85 วัดโคกยาง 1 2 2 0 5
86 บ้านเกาะปู 1 2 2 0 5
87 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 2 1 1 4
88 บ้านโคกยอ 1 2 1 1 4
89 บ้้านควนเกาะจันทร์ 1 2 1 1 4
90 บ้านคลองแห้ง 1 2 1 0 4
91 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 1 2 1 0 4
92 บ้านอ่าวนาง 1 2 0 2 3
93 บ้านหนองกก 1 2 0 0 3
94 บ้านเขาแก้ว 1 2 0 0 3
95 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 1 3 0 5
96 บ้านเกาะจำ 1 1 2 1 4
97 บ้านหนองจิก 1 1 2 0 4
98 บ้านดินนา 1 1 1 1 3
99 อนุบาลรามเดชา 1 1 1 0 3
100 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 1 1 1 0 3
101 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 1 0 1 2
102 บ้านคลองยาง 1 1 0 0 2
103 บ้านนาพรุ 1 1 0 0 2
104 บ้านห้วยน้ำขาว 1 1 0 0 2
105 บ้านควนใต้ 1 1 0 0 2
106 บ้านเขาพนม 1 1 0 0 2
107 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 1 0 0 2
108 บ้านคลองชะมวง 1 1 0 0 2
109 บ้านช่องไม้ดำ 1 1 0 0 2
110 บ้านหินราว 1 1 0 0 2
111 บ้านไสโป๊ะ 1 1 0 0 2
112 อิศรานุสรณ์ 1 1 0 0 2
113 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 1 0 0 2
114 บ้านนางรอง 1 0 4 0 5
115 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 1 0 1 1 2
116 บ้านบางคราม 1 0 1 0 2
117 บ้านเขาตั้ง 1 0 1 0 2
118 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 1 0 1 0 2
119 บ้านติงไหร 1 0 0 1 1
120 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 0 1
121 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 0 1
122 บ้านบกเก้าห้อง 1 0 0 0 1
123 บ้านคลองประสงค์ 1 0 0 0 1
124 บ้านควนกลาง 1 0 0 0 1
125 บ้านเกาะปอ 1 0 0 0 1
126 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
127 บ้านควน( ) 1 0 0 0 1
128 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 0 0 1
129 บ้านคลองรั้ว 1 0 0 0 1
130 บ้านท่านุ่น 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 0 0 0 1
132 บ้านเสม็ดจวน 1 0 0 0 1
133 บ้านแหลมตง 1 0 0 0 1
134 บ้านโคกคา 1 0 0 0 1
135 บ้านทรายขาว 0 7 4 2 11
136 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 3 2 0 5
137 บ้านบางหอย 0 3 1 1 4
138 บ้านห้วยลึก 0 3 1 0 4
139 บ้านคลองหวายเล็ก 0 2 2 0 4
140 บ้านท่าประดู่ 0 2 2 0 4
141 วัดบางโทง 0 2 2 0 4
142 บ้านเขาทอง 0 2 1 0 3
143 บ้านตลิงชัน 0 2 0 0 2
144 บ้านน้ำจาน 0 2 0 0 2
145 บ้านแหลมกรวด 0 1 2 1 3
146 บ้านร่าหมาด 0 1 2 1 3
147 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 1 2 1 3
148 บ้านหว่างคลอง 0 1 1 1 2
149 บ้านหินเพิง 0 1 1 0 2
150 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 1 1 0 2
151 คลองปัญญา 0 1 1 0 2
152 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 1 1 0 2
153 บ้านคลองพระยา 0 1 1 0 2
154 บ้านควนโอ 0 1 1 0 2
155 บ้านปากหรา 0 1 1 0 2
156 บ้านลิกี 0 1 1 0 2
157 บ้านหลังโสด 0 1 1 0 2
158 บ้านในยวน 0 1 1 0 2
159 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1
160 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1 1
161 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 1 0 1 1
162 บ้านห้วยยูง 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองทะเล 0 1 0 0 1
164 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 1 0 0 1
165 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 1 0 0 1
166 บ้านดินแดงน้อย 0 1 0 0 1
167 บ้านทับไทร 0 1 0 0 1
168 บ้านทุ่งคา 0 1 0 0 1
169 บ้านทุ่งนุ้ย 0 1 0 0 1
170 บ้านทุ่งสูง 0 1 0 0 1
171 บ้านมะม่วงเอน 0 1 0 0 1
172 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
173 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 1 0 0 1
174 บ้านเกาะกลาง 0 1 0 0 1
175 รุ่งอรุณศึกษา 0 1 0 0 1
176 บ้านเขางาม 0 0 2 0 2
177 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 2 0 2
178 บ้านคลองกำ 0 0 1 2 1
179 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 1
180 ประทีปศึกษา 0 0 1 0 1
181 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 0 1
182 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 0 1
183 บ้านควนแดง 0 0 1 0 1
184 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 1 0 1
185 บ้านบางเตียว 0 0 1 0 1
186 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 1 0 1
187 วัดบางเหลียว 0 0 1 0 1
188 วัดเกาะลันตา 0 0 1 0 1
189 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 1 0
190 บ้านสะพานพน 0 0 0 1 0
191 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 1 0
192 มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0 1 0
193 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 0
194 บ้านท่ามะพร้าว 0 0 0 0 0
195 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0
196 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0
197 บ้านแชงเปิง 0 0 0 0 0
รวม 424 288 166 51 929