หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กระบี่

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 23 18 78.26% 2 8.7% 3 13.04% 0 0% 23
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
3 โรงเรียนบ้านบางเหียน 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 20 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 19 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนบ้านลำทับ 20 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
10 โรงเรียนบ้านควนต่อ 22 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 16 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนบ้านหลังสอด 21 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 21 8 38.1% 10 47.62% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 14 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 17 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านกอตง 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนบ้านคลองยวน 15 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 16 6 40% 8 53.33% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านบากัน 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
24 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
25 โรงเรียนอุตรกิจ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 13 6 50% 0 0% 6 50% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านทรายขาว 20 5 25% 8 40% 5 25% 2 10% 20
29 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 17 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านคลองหิน 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านเขาดิน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านนาปง 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
34 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนอ่าวลึก 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านร่าปู 9 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
37 โรงเรียนคลองพน 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดบ้านนา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านคลองนิน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนวัดพรุเตียว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านโคกหาร 14 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
48 โรงเรียนวัดเขาต่อ 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวิทยาประชาคม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านพระแอะ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านคลองไคร 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านทับปริก 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านหนองจูด 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 13 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านดินแดง 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
65 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านควนม่วง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านลิกี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนเจริญวิชช์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านโคกคา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านนานอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านนาวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 7 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
83 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านบางคราม 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านบางเตียว 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านนาเทา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 9 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 9 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 8 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 12 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านบางโสก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโคกยูง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านเกาะปู 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดโคกยาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านโคกยอ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้้านควนเกาะจันทร์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองกก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านดินนา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านควนใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหินราว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านเขาพนม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านนางรอง 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านควน( ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านควนกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านแหลมตง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านบางหอย 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
145 โรงเรียนวัดบางโทง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
146 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านตลิงชัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนคลองปัญญา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านควนโอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านปากหรา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหลังโสด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหินเพิง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านในยวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านทับไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านเขางาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
178 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านคลองกำ 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
180 โรงเรียนบ้านพรุเตย 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
181 โรงเรียนประทีปศึกษา 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านควนแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดบางเหลียว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านบกห้อง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
196 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
197 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านแชงเปิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]