หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   31 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องสมุดเสียง 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ 4 ชั้น 2 ห้อง 1 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง เรียนอนุบาล 323-324 30 ต.ค. 2558 09.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง เรียนอนุบาล 325-326 30 ต.ค. 2558 09.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง เรียนอนุบาล 331-332 30 ต.ค. 2558 09.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง เรียนอนุบาล 333 30 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 30 ต.ค. 2558 13.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 30 ต.ค. 2558 13.00
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 30 ต.ค. 2558 13.00
4 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 1 30 ต.ค. 2558 09.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 30 ต.ค. 2558 09.00
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวที 2 30 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 30 ต.ค. 2558 09.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เวทีกลาง ห้อง เวทีกลาง 30 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกระบี่ 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๒ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์ ๑ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 30 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารอเนกปรสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารอเนกปรสงค์ 30 ต.ค. 2558 09.00-16.00 น.
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 30 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์หน้าอาคาร 30 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 30 ต.ค. 2558 09.30-16.30
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 30 ต.ค. 2558 09.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.30-12.30
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 13.30-16.30
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เวที 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30
2 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) โรงอาหาร 30 ต.ค. 2558 09.30-12.30


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]