ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
19 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
20 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15  
21 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
25 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน