ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน