ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
11 โรงเรียนประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
12 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน