ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสะพานยูง สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
27 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
28 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
29 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
36 โรงเรียนวัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
37 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 30  
38 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
46 โรงเรียนบ้านดอนนน สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
47 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
48 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
49 โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน