ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
9 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน