ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนชัย สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน