ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน