ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 92.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำตก สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 91.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 12  
17 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ สพป. ชุมพร เขต 2 90.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 90.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 89.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองระ สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สพป. ชุมพร เขต 2 86.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน