ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 82.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 80.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 77.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 72.27 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. ชุมพร เขต 2 68.47 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 58.47 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน