ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 92.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. ชุมพร เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 87.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 84.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำตก สพป. ชุมพร เขต 2 80.63 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 76.66 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน