ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน