ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 89.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 81.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 81.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 79.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 78.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. ชุมพร เขต 2 75.32 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน