ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน