ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 45 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน