สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 36 11 1 4 48
2 บ้านในเหมือง 21 14 4 2 39
3 บ้านห้วยกลาง 20 9 3 4 32
4 ชุมชนบ้านเขาหลาง 20 7 1 2 28
5 วัดปิยะวัฒนาราม 20 2 2 2 24
6 บ้านไทยพัฒนา 19 4 4 3 27
7 ชุมชนวัดขันเงิน 19 4 3 3 26
8 สหกรณ์พัฒนา 17 7 0 3 24
9 ราชประชานุเคราะห์ 3 16 7 1 4 24
10 บ้านคลองเหนก 15 14 5 0 34
11 พัฒนศึกษา 12 13 9 1 34
12 บ้านสวนสมบูรณ์ 12 2 1 3 15
13 บ้านบางหยี 12 0 3 2 15
14 บ้านน้ำลอดน้อย 11 18 7 6 36
15 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 11 2 2 3 15
16 บ้านในหุบ 10 10 2 2 22
17 บ้านเขาล้าน 10 2 3 3 15
18 บ้านทุ่งคาโตนด 10 2 2 1 14
19 วัดสว่างมนัส 9 7 1 0 17
20 บ้านเขาทะลุ 9 6 4 1 19
21 บ้านห้วยชัน 9 5 4 1 18
22 บ้านทับใหม่ 8 10 7 2 25
23 อนุบาลพะโต๊ะ 8 7 2 0 17
24 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 8 5 5 5 18
25 ชุมชนวัดหาดสำราญ 8 5 5 0 18
26 วัดชลธีพฤกษาราม 8 3 5 2 16
27 ภูบดินทร์พิทยาลัย 8 3 1 3 12
28 บ้านเขาค่าย 7 4 4 5 15
29 บ้านห้วยทรายขาว 7 3 3 2 13
30 บ้านเขาตากุน 7 2 1 1 10
31 สามัคคีวัฒนา 7 2 0 1 9
32 วัดแหลมปอ 7 2 0 0 9
33 บ้านไทรล่า 7 0 2 0 9
34 บ้านในกริม 6 6 1 2 13
35 บ้านคู 6 6 1 0 13
36 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 6 4 3 2 13
37 บ้านสามแยกจำปา 6 3 5 1 14
38 บ้านวังปลา 6 2 1 1 9
39 บ้านนาเหรี่ยง 6 1 5 0 12
40 บ้านคลองน้อย 5 9 6 3 20
41 บ้านดอนแค 5 4 2 1 11
42 วัดเทพนิมิตวนาราม 5 4 1 2 10
43 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 5 1 5 2 11
44 วัดพะงุ้น 5 1 3 0 9
45 วัดเชิงคีรี 5 1 2 0 8
46 บ้านดวด 5 1 1 1 7
47 บ้านพังเหา 5 0 4 1 9
48 วัดนาทิการาม 4 7 3 1 14
49 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 4 6 4 3 14
50 บ้านแหลมสันติ 4 4 4 1 12
51 บ้านหาดทรายรี 4 4 3 1 11
52 บ้านคลองสง 4 0 1 1 5
53 บ้านอ่าวมะม่วง 3 8 0 0 11
54 วัดชุมแสง 3 7 0 2 10
55 บ้านคลองกก 3 6 5 3 14
56 บ้านปังหวาน 3 5 1 3 9
57 ชุมพรบริหารธุรกิจ 3 4 10 3 17
58 บ้านน้ำฉา 3 4 2 1 9
59 บ้านหนองปลา(สวี) 3 3 2 2 8
60 ชุมชนวัดธรรมถาวร 3 3 2 1 8
61 วัดสมุหเขตตาราม 3 2 7 1 12
62 บ้านห้วยทับทอง 3 2 1 2 6
63 วัดบรรพตวารีเขต 3 2 1 1 6
64 ชุมชนสวี 3 2 1 0 6
65 บ้านเขาตะเภาทอง 3 1 3 2 7
66 วัดท่าหิน 3 1 2 0 6
67 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 3 1 0 1 4
68 วัดวาลุการาม 3 1 0 0 4
69 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 3 0 4 1 7
70 บ้านน้ำตก 3 0 0 0 3
71 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 2 7 4 5 13
72 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 2 6 3 3 11
73 อนุบาลเกษมวิทยา 2 4 5 2 11
74 เอื้ออำพน 2 4 3 6 9
75 วัดปากน้ำละแม 2 3 2 2 7
76 บ้านสะพานยูง 2 3 2 1 7
77 วัดมุจลินทาราม 2 3 1 1 6
78 วัดท้องตม 2 3 1 1 6
79 บ้านดอนนน 2 3 0 1 5
80 บ้านต่อตั้ง 2 2 4 1 8
81 วัดธัญญาราม 2 2 4 1 8
82 บ้านเล็บกะรอก 2 2 1 0 5
83 บ้านเขาแงน 2 2 1 0 5
84 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 4 1 7
85 บ้านน้ำลอด 2 1 3 1 6
86 บ้านแหลมยางนา 2 1 1 0 4
87 บ้านปากเลข 2 0 2 1 4
88 วัดสุวรรณนิมิต 2 0 1 0 3
89 บ้านเขาน้อยสามัคคี 1 7 3 3 11
90 ประชาเอื้ออารี 1 5 1 0 7
91 วัดจันทราวาส 1 4 3 2 8
92 วัดชลธารวดี 1 3 2 0 6
93 วัดดอนชัย 1 2 8 2 11
94 บ้านยางงาม 1 2 4 2 7
95 วัดหนองบัว 1 2 2 2 5
96 บ้านสวนจันทน์ 1 2 1 1 4
97 บ้านปากทรง 1 1 4 2 6
98 บ้านห้วยใหญ่ 1 1 2 0 4
99 วัดวิเวการาม 1 1 0 1 2
100 บ้านแพรกแห้ง 1 0 3 0 4
101 บ้านทับช้าง 1 0 1 2 2
102 วัดผุสดีภูผาราม 1 0 0 1 1
103 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 0 1
104 วัดราษฏร์อรุณ 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองปลา 1 0 0 0 1
106 บ้านคลองระ 1 0 0 0 1
107 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
108 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 7 4 0 11
109 วัดท่าทอง 0 4 2 3 6
110 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 2 2 0 4
111 บ้านควนตะวันออก 0 2 1 1 3
112 บ้านห้วยมุด 0 2 1 1 3
113 วัดราชบุรณะ 0 2 1 0 3
114 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 2 0 0 2
115 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 1 1 1 2
116 วัดสุวรรณคีรี 0 1 1 0 2
117 วัดอัมพาวาส 0 0 4 0 4
118 บ้านห้วยหลอด 0 0 3 2 3
119 บ้านเขาวงกรด 0 0 3 0 3
120 บ้านท้องครก 0 0 1 1 1
121 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 1 1 1
122 วัดควน 0 0 1 0 1
123 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0
รวม 613 408 295 172 1,316