สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 13 6 2 21 31 9 1 3 41
2 บ้านไทยพัฒนา 8 4 4 16 19 4 4 3 27
3 ชุมชนวัดขันเงิน 6 4 2 12 18 4 3 3 25
4 สหกรณ์พัฒนา 6 2 3 11 17 7 0 3 24
5 ชุมชนบ้านเขาหลาง 5 6 3 14 20 7 1 2 28
6 วัดปิยะวัฒนาราม 5 2 3 10 18 2 2 2 22
7 ภูบดินทร์พิทยาลัย 5 0 0 5 8 3 1 3 12
8 บ้านนาเหรี่ยง 4 1 0 5 5 1 5 0 11
9 ราชประชานุเคราะห์ 3 3 3 5 11 15 7 1 4 23
10 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 3 0 6 12 2 1 3 15
11 บ้านทุ่งคาโตนด 3 2 3 8 10 2 2 1 14
12 บ้านห้วยชัน 3 1 1 5 8 5 3 1 16
13 บ้านดวด 3 0 1 4 5 1 1 1 7
14 บ้านห้วยกลาง 2 7 2 11 20 9 3 4 32
15 บ้านในเหมือง 2 5 3 10 19 10 4 2 33
16 บ้านคลองเหนก 2 3 3 8 15 14 5 0 34
17 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 2 3 1 6 11 2 2 3 15
18 ชุมชนวัดหาดสำราญ 2 1 2 5 6 4 5 0 15
19 วัดชลธีพฤกษาราม 2 1 1 4 7 3 5 2 15
20 บ้านเขาตากุน 2 1 0 3 7 2 1 1 10
21 บ้านทับใหม่ 2 0 0 2 8 10 7 2 25
22 สามัคคีวัฒนา 2 0 0 2 5 0 0 1 5
23 พัฒนศึกษา 1 5 1 7 12 13 9 1 34
24 บ้านในหุบ 1 2 3 6 8 10 2 2 20
25 บ้านเขาล้าน 1 2 2 5 8 2 3 3 13
26 อนุบาลพะโต๊ะ 1 2 1 4 7 5 1 0 13
27 วัดวาลุการาม 1 2 1 4 3 1 0 0 4
28 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1 2 0 3 5 4 3 2 12
29 บ้านดอนแค 1 2 0 3 5 4 2 1 11
30 บ้านเขาค่าย 1 1 4 6 6 4 4 5 14
31 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 3 5 7 3 3 2 13
32 บ้านคลองน้อย 1 1 0 2 5 9 6 3 20
33 วัดแหลมปอ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
34 บ้านวังปลา 1 0 1 2 6 2 1 1 9
35 บ้านเขาตะเภาทอง 1 0 0 1 3 1 3 2 7
36 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1 0 0 1 3 1 0 1 4
37 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 2 6 3 3 11
38 บ้านต่อตั้ง 1 0 0 1 2 2 4 1 8
39 บ้านเขาแงน 1 0 0 1 2 2 1 0 5
40 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 4 1 7
41 บ้านน้ำลอด 1 0 0 1 2 1 3 1 6
42 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดราษฏร์อรุณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านสามแยกจำปา 0 2 1 3 6 3 5 1 14
45 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 0 2 0 2 5 1 5 2 11
46 ชุมชนสวี 0 2 0 2 3 2 1 0 6
47 บ้านปากทรง 0 2 0 2 1 1 4 2 6
48 บ้านน้ำลอดน้อย 0 1 4 5 6 17 7 6 30
49 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 1 1 2 8 5 5 5 18
50 บ้านเขาทะลุ 0 1 1 2 6 6 4 1 16
51 บ้านพังเหา 0 1 1 2 4 0 3 1 7
52 บ้านคลองสง 0 1 1 2 4 0 1 1 5
53 บ้านในกริม 0 1 0 1 6 6 1 2 13
54 บ้านคู 0 1 0 1 3 6 1 0 10
55 บ้านปังหวาน 0 1 0 1 3 5 1 3 9
56 วัดท่าหิน 0 1 0 1 3 1 2 0 6
57 วัดท้องตม 0 1 0 1 2 3 1 1 6
58 วัดสุวรรณนิมิต 0 1 0 1 2 0 1 0 3
59 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1 1 5 1 0 7
60 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 2 2 4 6 4 3 14
61 วัดสว่างมนัส 0 0 1 1 5 6 0 0 11
62 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 0 1 1 5 4 1 2 10
63 วัดเชิงคีรี 0 0 1 1 5 1 2 0 8
64 บ้านไทรล่า 0 0 1 1 5 0 2 0 7
65 วัดนาทิการาม 0 0 1 1 4 7 3 1 14
66 บ้านห้วยทับทอง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
67 บ้านเขาน้อยสามัคคี 0 0 1 1 1 7 3 3 11
68 อนุบาลเกษมวิทยา 0 0 1 1 1 3 5 2 9
69 บ้านสวนจันทน์ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
70 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านบางหยี 0 0 0 0 7 0 3 2 10
72 บ้านแหลมสันติ 0 0 0 0 4 3 4 1 11
73 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 0 0 3 8 0 0 11
74 วัดชุมแสง 0 0 0 0 3 7 0 2 10
75 ชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 3 4 10 3 17
76 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0 3 3 3 1 9
77 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 3 3 2 2 8
78 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 0 0 0 3 3 2 1 8
79 วัดสมุหเขตตาราม 0 0 0 0 3 2 7 1 12
80 วัดพะงุ้น 0 0 0 0 3 1 3 0 7
81 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 4 1 7
82 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
83 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 7 4 5 13
84 เอื้ออำพน 0 0 0 0 2 4 3 6 9
85 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
86 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 2 3 2 2 7
87 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
88 บ้านดอนนน 0 0 0 0 2 3 0 1 5
89 วัดบรรพตวารีเขต 0 0 0 0 2 2 1 1 5
90 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
91 บ้านปากเลข 0 0 0 0 2 0 2 1 4
92 บ้านคลองกก 0 0 0 0 1 6 5 3 12
93 วัดจันทราวาส 0 0 0 0 1 4 3 2 8
94 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 1 3 2 0 6
95 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 2 8 2 11
96 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 1 2 4 1 7
97 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
98 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
99 บ้านเล็บกะรอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
101 บ้านแพรกแห้ง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
102 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
103 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 0 7 4 0 11
107 วัดท่าทอง 0 0 0 0 0 4 2 3 6
108 วัดมุจลินทาราม 0 0 0 0 0 3 1 1 4
109 บ้านยางงาม 0 0 0 0 0 2 4 2 6
110 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 0 2 2 0 4
111 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
112 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
113 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
114 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
116 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 4 0 4
117 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 0 3 2 3
118 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 0 3 0 3
119 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
120 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
121 วัดควน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 96 76 278 547 389 291 171 1,227