สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 13 10 2 25 36 11 1 4 48
2 บ้านไทยพัฒนา 8 4 4 16 19 4 4 3 27
3 ชุมชนวัดขันเงิน 7 4 2 13 19 4 3 3 26
4 วัดปิยะวัฒนาราม 6 3 3 12 20 2 2 2 24
5 สหกรณ์พัฒนา 6 2 3 11 17 7 0 3 24
6 ชุมชนบ้านเขาหลาง 5 6 3 14 20 7 1 2 28
7 บ้านน้ำลอดน้อย 5 1 4 10 11 18 7 6 36
8 บ้านนาเหรี่ยง 5 1 0 6 6 1 5 0 12
9 ภูบดินทร์พิทยาลัย 5 0 0 5 8 3 1 3 12
10 ราชประชานุเคราะห์ 3 4 3 5 12 16 7 1 4 24
11 บ้านห้วยชัน 4 1 2 7 9 5 4 1 18
12 ชุมชนวัดหาดสำราญ 4 1 2 7 8 5 5 0 18
13 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 3 0 6 12 2 1 3 15
14 บ้านทุ่งคาโตนด 3 2 3 8 10 2 2 1 14
15 วัดชลธีพฤกษาราม 3 1 1 5 8 3 5 2 16
16 บ้านดวด 3 0 1 4 5 1 1 1 7
17 บ้านในเหมือง 2 7 5 14 21 14 4 2 39
18 บ้านห้วยกลาง 2 7 2 11 20 9 3 4 32
19 วัดแหลมปอ 2 4 1 7 7 2 0 0 9
20 บ้านคลองเหนก 2 3 3 8 15 14 5 0 34
21 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 2 3 1 6 11 2 2 3 15
22 บ้านเขาล้าน 2 2 2 6 10 2 3 3 15
23 วัดสว่างมนัส 2 2 2 6 9 7 1 0 17
24 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 2 2 0 4 6 4 3 2 13
25 สามัคคีวัฒนา 2 1 1 4 7 2 0 1 9
26 บ้านเขาตากุน 2 1 0 3 7 2 1 1 10
27 บ้านทับใหม่ 2 0 0 2 8 10 7 2 25
28 พัฒนศึกษา 1 5 1 7 12 13 9 1 34
29 อนุบาลพะโต๊ะ 1 3 1 5 8 7 2 0 17
30 บ้านในหุบ 1 2 4 7 10 10 2 2 22
31 บ้านเขาทะลุ 1 2 1 4 9 6 4 1 19
32 วัดวาลุการาม 1 2 1 4 3 1 0 0 4
33 บ้านดอนแค 1 2 0 3 5 4 2 1 11
34 บ้านเขาค่าย 1 1 4 6 7 4 4 5 15
35 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 3 5 7 3 3 2 13
36 บ้านคู 1 1 1 3 6 6 1 0 13
37 บ้านคลองน้อย 1 1 0 2 5 9 6 3 20
38 วัดมุจลินทาราม 1 1 0 2 2 3 1 1 6
39 บ้านวังปลา 1 0 1 2 6 2 1 1 9
40 อนุบาลเกษมวิทยา 1 0 1 2 2 4 5 2 11
41 บ้านเล็บกะรอก 1 0 1 2 2 2 1 0 5
42 บ้านคลองกก 1 0 0 1 3 6 5 3 14
43 บ้านเขาตะเภาทอง 1 0 0 1 3 1 3 2 7
44 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1 0 0 1 3 1 0 1 4
45 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 2 6 3 3 11
46 บ้านต่อตั้ง 1 0 0 1 2 2 4 1 8
47 บ้านเขาแงน 1 0 0 1 2 2 1 0 5
48 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 4 1 7
49 บ้านน้ำลอด 1 0 0 1 2 1 3 1 6
50 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดราษฏร์อรุณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านสามแยกจำปา 0 2 1 3 6 3 5 1 14
53 บ้านพังเหา 0 2 1 3 5 0 4 1 9
54 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 0 2 0 2 5 1 5 2 11
55 ชุมชนสวี 0 2 0 2 3 2 1 0 6
56 บ้านปากทรง 0 2 0 2 1 1 4 2 6
57 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 1 1 2 8 5 5 5 18
58 บ้านคลองสง 0 1 1 2 4 0 1 1 5
59 บ้านในกริม 0 1 0 1 6 6 1 2 13
60 บ้านปังหวาน 0 1 0 1 3 5 1 3 9
61 วัดบรรพตวารีเขต 0 1 0 1 3 2 1 1 6
62 วัดท่าหิน 0 1 0 1 3 1 2 0 6
63 วัดท้องตม 0 1 0 1 2 3 1 1 6
64 วัดสุวรรณนิมิต 0 1 0 1 2 0 1 0 3
65 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1 1 5 1 0 7
66 บ้านยางงาม 0 1 0 1 1 2 4 2 7
67 บ้านบางหยี 0 0 3 3 12 0 3 2 15
68 บ้านไทรล่า 0 0 2 2 7 0 2 0 9
69 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 2 2 4 6 4 3 14
70 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 0 1 1 5 4 1 2 10
71 วัดพะงุ้น 0 0 1 1 5 1 3 0 9
72 วัดเชิงคีรี 0 0 1 1 5 1 2 0 8
73 วัดนาทิการาม 0 0 1 1 4 7 3 1 14
74 บ้านห้วยทับทอง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
75 บ้านเขาน้อยสามัคคี 0 0 1 1 1 7 3 3 11
76 บ้านสวนจันทน์ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
77 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแหลมสันติ 0 0 0 0 4 4 4 1 12
79 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0 4 4 3 1 11
80 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 0 0 3 8 0 0 11
81 วัดชุมแสง 0 0 0 0 3 7 0 2 10
82 ชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 3 4 10 3 17
83 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0 3 4 2 1 9
84 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 3 3 2 2 8
85 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 0 0 0 3 3 2 1 8
86 วัดสมุหเขตตาราม 0 0 0 0 3 2 7 1 12
87 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 4 1 7
88 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
89 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 7 4 5 13
90 เอื้ออำพน 0 0 0 0 2 4 3 6 9
91 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 2 3 2 2 7
92 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
93 บ้านดอนนน 0 0 0 0 2 3 0 1 5
94 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 2 2 4 1 8
95 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
96 บ้านปากเลข 0 0 0 0 2 0 2 1 4
97 วัดจันทราวาส 0 0 0 0 1 4 3 2 8
98 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 1 3 2 0 6
99 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 2 8 2 11
100 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
101 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
102 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 บ้านแพรกแห้ง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
104 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
105 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 0 7 4 0 11
109 วัดท่าทอง 0 0 0 0 0 4 2 3 6
110 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 0 2 2 0 4
111 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
112 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
113 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
114 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
116 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 4 0 4
118 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 0 3 2 3
119 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 0 3 0 3
120 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
121 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
122 วัดควน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 130 115 90 335 613 408 295 172 1,316