สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 31 9 1 3 41
2 บ้านห้วยกลาง 20 9 3 4 32
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง 20 7 1 2 28
4 บ้านในเหมือง 19 10 4 2 33
5 บ้านไทยพัฒนา 19 4 4 3 27
6 ชุมชนวัดขันเงิน 18 4 3 3 25
7 วัดปิยะวัฒนาราม 18 2 2 2 22
8 สหกรณ์พัฒนา 17 7 0 3 24
9 บ้านคลองเหนก 15 14 5 0 34
10 ราชประชานุเคราะห์ 3 15 7 1 4 23
11 พัฒนศึกษา 12 13 9 1 34
12 บ้านสวนสมบูรณ์ 12 2 1 3 15
13 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 11 2 2 3 15
14 บ้านทุ่งคาโตนด 10 2 2 1 14
15 บ้านทับใหม่ 8 10 7 2 25
16 บ้านในหุบ 8 10 2 2 20
17 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 8 5 5 5 18
18 บ้านห้วยชัน 8 5 3 1 16
19 ภูบดินทร์พิทยาลัย 8 3 1 3 12
20 บ้านเขาล้าน 8 2 3 3 13
21 อนุบาลพะโต๊ะ 7 5 1 0 13
22 วัดชลธีพฤกษาราม 7 3 5 2 15
23 บ้านห้วยทรายขาว 7 3 3 2 13
24 บ้านเขาตากุน 7 2 1 1 10
25 บ้านบางหยี 7 0 3 2 10
26 บ้านน้ำลอดน้อย 6 17 7 6 30
27 บ้านเขาทะลุ 6 6 4 1 16
28 บ้านในกริม 6 6 1 2 13
29 ชุมชนวัดหาดสำราญ 6 4 5 0 15
30 บ้านเขาค่าย 6 4 4 5 14
31 บ้านสามแยกจำปา 6 3 5 1 14
32 บ้านวังปลา 6 2 1 1 9
33 บ้านคลองน้อย 5 9 6 3 20
34 วัดสว่างมนัส 5 6 0 0 11
35 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 5 4 3 2 12
36 บ้านดอนแค 5 4 2 1 11
37 วัดเทพนิมิตวนาราม 5 4 1 2 10
38 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 5 1 5 2 11
39 บ้านนาเหรี่ยง 5 1 5 0 11
40 วัดเชิงคีรี 5 1 2 0 8
41 บ้านดวด 5 1 1 1 7
42 บ้านไทรล่า 5 0 2 0 7
43 สามัคคีวัฒนา 5 0 0 1 5
44 วัดนาทิการาม 4 7 3 1 14
45 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 4 6 4 3 14
46 บ้านแหลมสันติ 4 3 4 1 11
47 บ้านพังเหา 4 0 3 1 7
48 บ้านคลองสง 4 0 1 1 5
49 บ้านอ่าวมะม่วง 3 8 0 0 11
50 วัดชุมแสง 3 7 0 2 10
51 บ้านคู 3 6 1 0 10
52 บ้านปังหวาน 3 5 1 3 9
53 ชุมพรบริหารธุรกิจ 3 4 10 3 17
54 บ้านหาดทรายรี 3 3 3 1 9
55 บ้านหนองปลา(สวี) 3 3 2 2 8
56 ชุมชนวัดธรรมถาวร 3 3 2 1 8
57 วัดสมุหเขตตาราม 3 2 7 1 12
58 บ้านห้วยทับทอง 3 2 1 2 6
59 ชุมชนสวี 3 2 1 0 6
60 บ้านเขาตะเภาทอง 3 1 3 2 7
61 วัดพะงุ้น 3 1 3 0 7
62 วัดท่าหิน 3 1 2 0 6
63 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 3 1 0 1 4
64 วัดวาลุการาม 3 1 0 0 4
65 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 3 0 4 1 7
66 บ้านน้ำตก 3 0 0 0 3
67 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 2 7 4 5 13
68 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 2 6 3 3 11
69 เอื้ออำพน 2 4 3 6 9
70 บ้านน้ำฉา 2 4 2 1 8
71 วัดปากน้ำละแม 2 3 2 2 7
72 บ้านสะพานยูง 2 3 2 1 7
73 วัดท้องตม 2 3 1 1 6
74 บ้านดอนนน 2 3 0 1 5
75 บ้านต่อตั้ง 2 2 4 1 8
76 วัดบรรพตวารีเขต 2 2 1 1 5
77 บ้านเขาแงน 2 2 1 0 5
78 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 4 1 7
79 บ้านน้ำลอด 2 1 3 1 6
80 บ้านแหลมยางนา 2 1 1 0 4
81 วัดแหลมปอ 2 1 0 0 3
82 บ้านปากเลข 2 0 2 1 4
83 วัดสุวรรณนิมิต 2 0 1 0 3
84 บ้านเขาน้อยสามัคคี 1 7 3 3 11
85 บ้านคลองกก 1 6 5 3 12
86 ประชาเอื้ออารี 1 5 1 0 7
87 วัดจันทราวาส 1 4 3 2 8
88 อนุบาลเกษมวิทยา 1 3 5 2 9
89 วัดชลธารวดี 1 3 2 0 6
90 วัดดอนชัย 1 2 8 2 11
91 วัดธัญญาราม 1 2 4 1 7
92 วัดหนองบัว 1 2 2 2 5
93 บ้านสวนจันทน์ 1 2 1 1 4
94 บ้านปากทรง 1 1 4 2 6
95 บ้านห้วยใหญ่ 1 1 2 0 4
96 บ้านเล็บกะรอก 1 1 1 0 3
97 วัดวิเวการาม 1 1 0 1 2
98 บ้านแพรกแห้ง 1 0 3 0 4
99 บ้านทับช้าง 1 0 1 2 2
100 วัดผุสดีภูผาราม 1 0 0 1 1
101 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 0 1
102 วัดราษฏร์อรุณ 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองปลา 1 0 0 0 1
104 บ้านคลองระ 1 0 0 0 1
105 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
106 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 7 4 0 11
107 วัดท่าทอง 0 4 2 3 6
108 วัดมุจลินทาราม 0 3 1 1 4
109 บ้านยางงาม 0 2 4 2 6
110 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 2 2 0 4
111 บ้านควนตะวันออก 0 2 1 1 3
112 บ้านห้วยมุด 0 2 1 1 3
113 วัดราชบุรณะ 0 2 1 0 3
114 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 2 0 0 2
115 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 1 1 1 2
116 วัดอัมพาวาส 0 0 4 0 4
117 บ้านห้วยหลอด 0 0 3 2 3
118 บ้านเขาวงกรด 0 0 3 0 3
119 บ้านท้องครก 0 0 1 1 1
120 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 1 1 1
121 วัดควน 0 0 1 0 1
122 วัดสุวรรณคีรี 0 0 1 0 1
123 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0
รวม 547 389 291 171 1,398