หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 54 36 69.23% 11 21.15% 1 1.92% 4 7.69% 52
2 โรงเรียนบ้านในเหมือง 48 21 51.22% 14 34.15% 4 9.76% 2 4.88% 41
3 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 38 20 55.56% 9 25% 3 8.33% 4 11.11% 36
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 37 20 66.67% 7 23.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 29 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 33 19 63.33% 4 13.33% 4 13.33% 3 10% 30
7 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 34 19 65.52% 4 13.79% 3 10.34% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 30 17 62.96% 7 25.93% 0 0% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 30 16 57.14% 7 25% 1 3.57% 4 14.29% 28
10 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 42 15 44.12% 14 41.18% 5 14.71% 0 0% 34
11 โรงเรียนพัฒนศึกษา 38 12 34.29% 13 37.14% 9 25.71% 1 2.86% 35
12 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 21 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนบ้านบางหยี 18 12 70.59% 0 0% 3 17.65% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 42 11 26.19% 18 42.86% 7 16.67% 6 14.29% 42
15 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 19 11 61.11% 2 11.11% 2 11.11% 3 16.67% 18
16 โรงเรียนบ้านในหุบ 25 10 41.67% 10 41.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 19 10 55.56% 2 11.11% 3 16.67% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 17 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 21 9 45% 6 30% 4 20% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 8 29.63% 10 37.04% 7 25.93% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 19 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 25 8 34.78% 5 21.74% 5 21.74% 5 21.74% 23
25 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 20 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
26 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 18 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
28 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 20 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 20
29 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 17 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
32 โรงเรียนวัดแหลมปอ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านไทรล่า 16 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านในกริม 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนบ้านคู 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 18 6 40% 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนบ้านวังปลา 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 13 6 50% 1 8.33% 5 41.67% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 23 5 21.74% 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 23
41 โรงเรียนบ้านดอนแค 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 13 5 38.46% 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนวัดพะงุ้น 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
45 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านดวด 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านพังเหา 14 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
48 โรงเรียนวัดนาทิการาม 15 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
49 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 17 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
50 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 13 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านคลองสง 10 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 14 3 27.27% 8 72.73% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนวัดชุมแสง 14 3 25% 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านคลองกก 17 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
56 โรงเรียนบ้านปังหวาน 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
57 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ 21 3 15% 4 20% 10 50% 3 15% 20
58 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 14 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
60 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 13 3 23.08% 2 15.38% 7 53.85% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
63 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนชุมชนสวี 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนวัดท่าหิน 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนวัดวาลุการาม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 8 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านน้ำตก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 19 2 11.11% 7 38.89% 4 22.22% 5 27.78% 18
72 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 15 2 14.29% 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 14 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 13
74 โรงเรียนเอื้ออำพน 19 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 6 40% 15
75 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 12 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนวัดท้องตม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านดอนนน 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนวัดธัญญาราม 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนบ้านเขาแงน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านปากเลข 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 14
90 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 9 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนวัดจันทราวาส 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
92 โรงเรียนวัดชลธารวดี 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
93 โรงเรียนวัดดอนชัย 15 1 7.69% 2 15.38% 8 61.54% 2 15.38% 13
94 โรงเรียนบ้านยางงาม 10 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
95 โรงเรียนวัดหนองบัว 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านปากทรง 9 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
98 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนวัดวิเวการาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
102 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านคลองระ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 12 0 0% 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 11
109 โรงเรียนวัดท่าทอง 10 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
110 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
119 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านท้องครก 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
121 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดควน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]