หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 22 ก.ย. 2558 10.00 - 11.30 ลงทะเบียนเวลา 12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 22 ก.ย. 2558 11.30 - 12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดขันเงิน อาคาร 300 ปี 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดขันเงิน อาคาร 300 ปี 23 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดขันเงิน อาคาร 300 ปี 22 ก.ย. 2558 10.00 - 12.00
-


นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]