หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน ศูนย์ฝึกกีฬา 22 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 - 16.00
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน ศูนย์ฝึกกีฬา 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน ศูนย์ฝึกกีฬา 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน ศูนย์ฝึกกีฬา 23 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน ศูนย์ฝึกกีฬา 23 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-


นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]