หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 1 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 1 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 2 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 2 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 3 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 4 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 5 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 6 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 3 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 4 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 7 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 5 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 8 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 8 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 8 23 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 9 23 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 10 22 ก.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 10 23 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]