หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์   089-2971060
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายสำเริง นิลพัฒน์   089-8671602
3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางสาวกัลยา คงบัน   086-9435219
4 ศูนย์ฝึกกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน นางสิริอร อินทร์แก้ว   099-4073461
5 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ   089-8684982
6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ถนนขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์   089-6531920
7 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางอุไร นบนุ่น   092-4568686

นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 092-4568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 086-9607519
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]