สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจันทึง 10 3 1 14 15 4 2 1 21
2 อนุบาลชุมพร 9 6 3 18 23 6 0 2 29
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 8 8 6 22 28 18 2 3 48
4 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 8 0 0 8 9 3 1 2 13
5 บ้านร้านตัดผม 7 6 5 18 21 17 4 0 42
6 ประชานิคม4 7 3 3 13 16 7 1 0 24
7 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 6 4 3 13 13 4 0 0 17
8 บ้านเนินทอง 6 4 0 10 9 5 3 0 17
9 บ้านคันธทรัพย์ 5 5 6 16 18 6 2 0 26
10 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 4 4 7 15 18 15 5 2 38
12 บ้านท่ามะปริง 4 0 0 4 5 1 5 1 11
13 ประชานิคม 2 3 5 3 11 15 12 2 2 29
14 บ้านงาช้าง 3 4 2 9 9 5 3 0 17
15 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 3 4 0 7 9 2 2 2 13
16 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 3 2 1 6 8 3 1 2 12
17 วัดน้อมถวาย 3 2 1 6 7 5 1 4 13
18 วัดพิชัยยาราม 2 2 3 7 9 9 3 5 21
19 บ้านท่าลานทอง 2 2 0 4 7 5 3 1 15
20 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 2 1 3 6 9 5 2 3 16
21 อนุบาลดรุณรัตน์ 2 1 2 5 5 4 1 0 10
22 บ้านเขาชันโต๊ะ 2 1 1 4 4 3 4 0 11
23 บ้านท่าไม้ลาย 2 1 0 3 6 2 3 3 11
24 สหศึกษา 2 1 0 3 5 0 5 3 10
25 บ้านห้วยรากไม้ 2 0 1 3 4 2 3 0 9
26 วัดดอนทรายแก้ว 2 0 0 2 5 2 4 2 11
27 อนุบาลปานฤทัย 2 0 0 2 4 0 0 0 4
28 วัดบางแหวน 2 0 0 2 3 2 1 2 6
29 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1 5 3 9 10 8 4 1 22
30 บ้านเขาบ่อ 1 2 1 4 7 3 3 0 13
31 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 1 2 0 3 8 8 2 5 18
32 บ้านทรายขาว 1 1 2 4 10 5 4 0 19
33 ชุมชนมาบอำมฤต 1 1 2 4 9 7 6 2 22
34 ชุมชนบ้านนาชะอัง 1 1 1 3 9 4 0 1 13
35 บ้านหัวว่าว 1 1 1 3 7 1 0 0 8
36 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1 1 0 2 4 10 0 0 14
37 บ้านดอนไทรงาม 1 1 0 2 3 9 5 2 17
38 บ้านหนองเนียน 1 1 0 2 2 2 2 2 6
39 บ้านเขาวง 1 0 3 4 6 6 5 1 17
40 บ้านหาดหงส์ 1 0 2 3 4 2 3 0 9
41 บ้านหาดส้มแป้น 1 0 1 2 6 8 2 1 16
42 บ้านบางคอย 1 0 1 2 4 4 1 1 9
43 บ้านดอนเคี่ยม 1 0 1 2 4 1 0 0 5
44 บ้านละมุ 1 0 1 2 3 3 1 1 7
45 บ้านทุ่งมะขาม 1 0 1 2 3 3 1 0 7
46 ประชาพัฒนา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
47 บ้านทุ่งหงษ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
48 ชุมชนประชานิคม 1 0 0 1 6 3 6 1 15
49 วัดทุ่งคา 1 0 0 1 3 3 3 1 9
50 บ้านชุมโค 1 0 0 1 3 2 0 0 5
51 บ้านหาดทรายรี 1 0 0 1 2 2 1 0 5
52 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
53 บ้านคอกม้า 1 0 0 1 2 1 0 1 3
54 วัดดอนมะม่วง 1 0 0 1 2 0 5 2 7
55 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 4 2 0 7
56 บ้านสวนทรัพย์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านวังช้าง 1 0 0 1 0 6 4 2 10
59 วัดดอนรวบ 0 4 3 7 7 12 4 2 23
60 วัดดอนเมือง 0 4 1 5 6 3 1 0 10
61 อนุบาลท่าแซะ 0 3 3 6 8 8 2 0 18
62 บ้านเหมืองทอง 0 3 1 4 5 1 2 1 8
63 บ้านบางจาก 0 2 2 4 6 3 3 3 12
64 บ้านพรุตะเคียน 0 2 0 2 6 2 0 0 8
65 บ้านคลองสูบ 0 1 2 3 7 5 3 2 15
66 นิรมลชุมพร 0 1 1 2 9 5 1 0 15
67 ชุมชนวัดหาดพันไกร 0 1 1 2 6 4 0 1 10
68 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 0 1 1 2 5 2 5 1 12
69 วัดวังไผ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
70 อนุบาลบ้านเนินสำลี 0 1 0 1 3 4 0 0 7
71 บ้านตาหงษ์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
72 บ้านบางหลง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านกลาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหินกบ 0 1 0 1 1 2 2 2 5
75 วัดหูรอ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
76 บ้านหาดใน 0 0 1 1 3 7 2 0 12
77 บ้านนาแซะ 0 0 1 1 3 1 2 2 6
78 บ้านหัวถนน 0 0 1 1 2 3 2 1 7
79 ราชประชานุเคราะห์ที่20 0 0 1 1 1 2 0 0 3
80 บ้านบึงลัด 0 0 1 1 0 1 0 1 1
81 บ้านทรายแก้ว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
82 บ้านธรรมเจริญ 0 0 0 0 6 7 2 0 15
83 วัดหาดทรายแก้ว 0 0 0 0 3 13 4 1 20
84 บ้านดอนตะเคียน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
85 บ้านหาดภราดรภาพ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
86 วัดนาทุ่ง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
87 วัดคูขุด 0 0 0 0 2 1 3 0 6
88 ฝวาหมินกงลิ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
89 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 4 1 1 6
91 วัดขุนกระทิง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
92 บ้านสามเสียม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
93 บ้านเขาพาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
94 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
95 บ้านในห้วย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
96 บ้านถ้ำธง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
97 บ้านหินแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 บ้านศาลาลอย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
99 บ้านยายไท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 วัดหัวกรูด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านแก่งเพกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 5 1 0 6
103 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
104 บ้านทุ่งเรี้ย 0 0 0 0 0 2 2 1 4
105 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
106 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
107 วัดบางลึก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 บ้านคอสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านรับร่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านไชยราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 สหกรณ์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
114 ชุมพรศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
115 วัดดอนยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านบ่อสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 113 96 355 541 386 199 98 1,126