หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 51 28 54.9% 18 35.29% 2 3.92% 3 5.88% 51
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 33 23 74.19% 6 19.35% 0 0% 2 6.45% 31
3 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 44 21 50% 17 40.48% 4 9.52% 0 0% 42
4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 41 18 45% 15 37.5% 5 12.5% 2 5% 40
5 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 27 18 69.23% 6 23.08% 2 7.69% 0 0% 26
6 โรงเรียนประชานิคม4 26 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
7 โรงเรียนประชานิคม 2 34 15 48.39% 12 38.71% 2 6.45% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนบ้านจันทึง 22 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 18 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 23 10 43.48% 8 34.78% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว 19 10 52.63% 5 26.32% 4 21.05% 0 0% 19
12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 31 9 34.62% 9 34.62% 3 11.54% 5 19.23% 26
13 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 24 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านเนินทอง 19 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านงาช้าง 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
16 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 19 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนนิรมลชุมพร 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 18 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 24 8 34.78% 8 34.78% 2 8.7% 5 21.74% 23
22 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 19 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนวัดดอนรวบ 29 7 28% 12 48% 4 16% 2 8% 25
25 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 18 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 22 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
28 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 17 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านเขาวง 18 6 33.33% 6 33.33% 5 27.78% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 20 6 37.5% 3 18.75% 6 37.5% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านบางจาก 16 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
36 โรงเรียนวัดดอนเมือง 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 15 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 13 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 16 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 15 5 41.67% 1 8.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนสหศึกษา 13 5 38.46% 0 0% 5 38.46% 3 23.08% 13
45 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 15 4 28.57% 10 71.43% 0 0% 0 0% 14
47 โรงเรียนบ้านบางคอย 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
49 โรงเรียนวัดหูรอ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 22 3 14.29% 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 21
55 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 20 3 15.79% 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 19
56 โรงเรียนบ้านหาดใน 12 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนวัดทุ่งคา 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านละมุ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนวัดบางแหวน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านชุมโค 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านนาแซะ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
64 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนบ้านบางหลง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนบ้านหัวถนน 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 10 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนวัดคูขุด 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านคอกม้า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 9 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 9
77 โรงเรียนประชาพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดวังไผ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 9 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านสามเสียม 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านหินกบ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านเขาพาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านในห้วย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่20 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านยายไท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดหัวกรูด 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านวังช้าง 12 0 0% 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 12
100 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านปากคลอง 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านดอนทราย 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
105 โรงเรียนวัดบางลึก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านบึงลัด 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านคอสน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านรับร่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านไชยราช 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
114 โรงเรียนชุมพรศึกษา 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดดอนยาง 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]