หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง เขาปูน 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง เขาปูน 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.ชพ.1 ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-15 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. ลำดับที่ 16-30 รายงานตัว เวลา 12.00-12.30 น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.ชพ.1 ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-15 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. ลำดับที่ 16-30 รายงานตัว เวลา 12.00-12.30 น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.ชพ.1 อาคารสโมสร ห้อง บางผรา 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-15 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. ลำดับที่ 16-30 รายงานตัว เวลา 12.00-12.30 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]