หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้ผู้ประกวด/แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้ผู้ประกวด/แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้ผู้ประกวด/แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้ผู้ประกวด/แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้ผู้ประกวด/แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาทีCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]