หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี และ อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 10 พ.ย. 2558 08.30-11.30
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคุณธรรม 9 พ.ย. 2558 09.00-16.30
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-11.30
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 9 พ.ย. 2558 08.30-11.30
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-13.30
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2558 08.30-13.30
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี และ อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 9 พ.ย. 2558 13.30-16.30
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา และอาคารจำปี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 9 พ.ย. 2558 13.30-16.30
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี และ อาคารกรรณิการ์ ชั้น ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 9 พ.ย. 2558 08.30-11.30
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 พ.ย. 2558 13.30-16.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]