หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษา 9 ธ.ค. 2558 14.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษา 9 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 9 ธ.ค. 2558 14.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 9 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 10 ธ.ค. 2558 14.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 10 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 11 ธ.ค. 2558 14.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอประชุม 1 11 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษา 10 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษา 11 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]